Top Site Map Exit
TANINMA VE SAYGI GÖRME HAKKI
     
 

Mağdurun cezai takibat sırasında temas kurduğu makamlar, saygı, empati, bireysel, profesyonel ve ayrımcı olmayan muamele görmesini sağlamalıdır.

İlgililer ayrıca mağdurların haklarına ve çıkarlarına özellikle dikkat etmeli ve mağdurların haklarının verilmesini sağlamalıdır.