Top Site Map Exit
 
 
ÖZEL DAVACILAR
 
     
 

Savcı, kovuşturmanın kamu yararına olmayan bazı daha az ciddi suçları kovuşturma hakkından feragat edebilir. Bu durumda suçun mağduru özel dava açabilir.

Ancak, özel dava ile ilişkili önemli bir maliyet riski vardır: Şikâyet reddedilir, sanık beraat eder veya yargılamaya devam edilmezse özel davacı, kendi masrafları ve yargılama masraflarına ek olarak, karşı tarafın masraflarını da üstlenir.