Top Site Map Exit
KORUNMA VE GÜVENLİK HAKKI
     
 

Her mağdur, cezai takibatta korunma ve güvende olma hakkına sahiptir.

Özellikle, bir suç mağduru, failden veya üçüncü şahıslardan ve ayrıca kendi özel alanından gelecek tehdit veya saldırılara karşı korunmalıdır.

Ayrıca yönerge, mağdurun sorgulanmasının suç duyurusunun hemen ardından yapılmasını ve sorgu sayısının minimumda tutulmasını şart koşmaktadır.