Top Site Map Exit
 
 
ŞÜPHELİ / ZANLI / SANIK
 
     
 

Birinin suç işlediğine dair bir şüphe varsa şüpheli faile "şüpheli" denir.

Bunun için, ilk şüphe olarak bilinen şeyi haklı çıkaran gerçek kanıtlar olmalıdır. Bu şüphe, polise gelen bir ihbarla doğabilir.

Yetkililer bu şüpheli hakkında soruşturma başlatırsa o kişiye zanlı denir.

Bu ince fark önemlidir, çünkü sanıklık hali belirli hak ve yükümlülükleri doğurur. Özellikle suçlanan zanlı, hakları konusunda bilgilendirilmelidir.

Ön yargılama tamamlandıktan sonra asıl dava mahkemede açılırsa sanıktan söz edilir.

Zanlının hakları:

  • Yasal duruşma: Sanık, iddialara cevap verme hakkına sahiptir.
  • Hakim hakkı: Hangi yargıcın yargılamadan sorumlu olduğu önceden belirlenmelidir.
  • Susma hakkı: Sanık iddialara sessiz kalabilir
  • Cezai savunma hakkı: Zanlı, yargılamanın her bir aşamasında kendi seçtiği bir avukat tarafından savunulma hakkına sahiptir. Savunma avukatı, sorgular sırasında hazır bulunabilir. 
  • Bilgi hakları: İlk sorgulamanın başında zanlıya isnat olunan suç ve yargılamada hangi haklara sahip olduğu konusunda bilgi verilmelidir.
  • Katılım hakkı: Zanlı, ön soruşturmada (örneğin tanıkların bir hakim tarafından dinlenmesi sırasında) alınan bireysel tedbirlerle hazır bulunma hakkına ve ana duruşmada hazır bulunma yükümlülüğüne sahiptir.
  • Soru sorma hakkı: Zanlı ana duruşmada soru sorabilir.
  • Son Söz: Sanık, kapanış konuşmalarından sonra ana duruşmada son sözünü söyleme hakkına sahiptir.
  • Temyiz hakkı: Hüküm giyen kişi, soruşturma tedbirine (örneğin arama) ve ayrıca suçlayıcı kararlara karşı temyize gitme hakkına sahiptir.