Top Site Map Exit
 
 
PSİKOSOSYAL SÜREÇ DESTEĞİ
 
     
 

Psikososyal süreç desteği, esas ceza yargılaması öncesinde, sırasında ve sonrasında yasal olmayan bir destek biçimi olarak anlaşılmaktadır. Refakatçiler, ceza davalarında profesyonel bakım, bilgi ve psikolojik destek sunar. Psikososyal refakatçiler özel olarak eğitilmiştir ve özellikle savunmasız mağdurların bireysel yüklerini azaltmada destek olurlar. Mağdur sorgulandığında orada bulunma hakları vardır. Refakat, bir avukatın yasal refakatiyle karıştırılmamalıdır.

Psikososyal refakatçiler profesyonel, kişisel ve disiplinler arası kalifikasyonlara sahip olmalıdır. Mesleki yeterlilik için, sosyal pedagoji, sosyal hizmet, pedagoji, psikoloji alanında bir üniversite diploması veya bu alanlardan birinde tamamlanmış bir mesleki eğitimin yanı sıra bir eyalet tarafından tanınan bir psikososyal refakatçi eğitiminin veya üst eğitimin tamamlanması gereklidir. Ek olarak, psikososyal refakatçi, belirtilen zorunlu alanlardan birinde mesleki deneyime sahip olduğunu kanıtlamalıdır.