Top Site Map Exit
BİLGİ EDİNME HAKKI
     
 

Suç mağdurunun faile yönelik ceza yargılamasının seyri ve içeriği hakkında bilgi alması çok önemlidir.
Bu bir tür rehberlik sunar ve süreç boyunca mağduru rahatlatır. Bilgilendirilmiş mağdurlar daha güçlüdür ve devam eden davalarda yollarını daha iyi bulabilirler.
Almanya'da, 3. Mağdur Hakları Reformu Yasası ile bilgi edinme hakları Ceza Muhakemesi Yasası'na (StPO) dahil edildi. Suç kovuşturmasında mağdur olarak haklarınız başlığı altında ayrıntılı açıklamalar bulabilirsiniz.

 
     
 
 
     
 
MAĞDUR DESTEK TESİSLERİNE ERİŞİM

Yönerge, eyaletleri mağdur destek tesislerine ücretsiz erişim sağlamakla yükümlü kılar. Bu, ceza davasının sonuçlanmasından önce, sırasında ve dava süreci bitimini takiben uygun bir süre boyunca da sağlanmalıdır. Hizmetler, mağdurların çıkarları doğrultusunda verilmeli ve gizlilik ilkesine bağlı olmalıdır.
Bir suçun mağduru olarak, genellikle uygun broşürler aracılığıyla, ikamet yerinizin yakınındaki mağdur destek tesisleri hakkında anlaşılır bir dilde bilgilendirilirsiniz.
Mağdur destek kurumları, çeşitli ücretsiz bilgiler sunmakta ve psikolojik, sosyal ve hukuki yönden destek hizmetleri sunmaktadır. Her şeyden önce, mağdurlar duygusal destek alırlar. Birçok kurum, mağdurların özel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli mağdur gruplarına (örneğin çocuklar, kadınlar, erkekler veya cinsel istismar mağdurları) bakmaya odaklanır. Gerekli idari prosedürler açısından destek sağlamak da önemlidir.

Acil bir durumda, WEISSER RING gibi mağdur koruma kuruluşları da kısa vadeli mali destek sağlar.

 
     
 
 
     
 
TERCÜME YARDIMI

3. Mağdur Hakları Reformu Yasası ile tercüme ve çeviri hakkı önemli ölçüde genişletilmiştir. Detaylı bilgiyi şikayette bulunma, suç kovuşturması, yan dava ve ana duruşma başlıkları altında bulabilirsiniz.