Top Site Map Exit
RUHSAL TRAVMA
     
 

Suç mağdurları tipik olarak çeşitli sonuçlarla karşı karşıyadır. Sonuçlardan bazıları, finansal zararlar ve aynı zamanda fiziksel yaralanmalar da dahil olmak üzere, dışarıdan gelenler için açıkça fark edilebilir ve hemen anlaşılabilir. Etkilenenler için psikolojik sonuçlar çoğunlukla gizli kalır ve dışardan gelenler tarafından fark edilmez bile.

 

Suç mağduru ve psikolojik travma yaşayan kişiler sağlık durumlarını genellikle şu sözlerle ifade ederler:

 

                                                            "Hiçbir şey eskisi gibi değil!"

 

Bu, etkilenenlerin deneyimlerinin temelden değiştiği ve örneğin değerli etkinliklerin, insanların veya nesnelerin etkilenenler için anlamlarını yitirmiş olabileceği anlamına gelir. Bazen etkilenen kişi, sergilediği davranışlar artık eskisi gibi olmadığı için dışardan bakanlara değişmiş gibi görünür.

Az önce açıklanan sonuçların nedeni psikolojik travma olabilir. "Travma" kelimesi Yunancadan gelir ve kabaca yaralanma anlamına gelir. Yaşanan psikolojik sonuçlar açısından, öncelikle travma sonrası yaşanan rahatsızlıklardan ve belirli semptomlarla birlikte travma sonrası stres bozukluğundan (TSSB) söz ediyoruz.

ICD-11'de travma tetikleyicileri "olağanüstü tehdit veya felaket büyüklüğünde bir olay veya olaylar dizisi" olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2019).  DSM-5'te travma, “gerçek tehdit veya ölüm tehdidi, ciddi yaralanma veya cinsel şiddet ile yüzleşme” olarak tanımlanmaktadır (APA, 2013).

Bu tanımlar, yaşanan durumun etkilenenler için son derece tehdit edici olduğunu göstermektedir. Bundan, etkilenenlerin tanımladığı mutlak çaresizlik duygusu ve kaderine terkedilmiş olma duygusu kolayca çıkarılabilir. İlgili literatürde bu, diğer şeylerin yanı sıra, “kişinin benliğini sarsan ​​travma sonrası şoklar” olarak tanımlanmaktadır (Gysi, 2021).

Cezai suçlarda, bir kişi başka bir kişinin kurbanı olur. Bu nedenle, etkilenenlerin anlaşılabilir bir tepkisi, başkalarına karşı büyük bir güvensizlik geliştirmek olabilir. Ancak aşırı durumlarda, bu, daha fazla psikolojik ve psikososyal sonuçlara yol açabilen toplumdan tamamen izolasyona yol açabilir.

Bununla birlikte, genellikle, etkilenenler arasında kalıcı bir çaresizlik hissi de vardır. Sonuç olarak, bu, kişinin kendi hayatını idare etme yeteneğini ciddi şekilde sınırlayabilir. Normal bir yaşam tarzı, iş veya hobi, etkilenenlerin çoğu için artık mümkün değildir.

Mağdurlar, genellikle beden ve ruhun karşılıklı olarak birbirini bozduğu sonuçlardan mustariptir. Bu durumda, psikosomatik sonuçlardan, yani duygusal strese güçlü fiziksel tepkilerden söz edilir. Olayı anımsatan bir ses gibi belirli uyaranlar yalnızca anıları tetiklemez. Ayrıca vücutta stres reaksiyonlarına, örneğin hızlı bir kalp atışı veya yükselen kan basıncına neden olurlar. Bu da, algılanan fiziksel değişikliklerle ilgili korkulara yol açabilir. Bu, etkilenenlerin neredeyse kurtulamayacakları veya hiç kurtulamayacakları kısır döngülere yol açabilir.

Kriminal eylemlerden etkilendiyseniz ve kendinizde değişiklikler fark ettiyseniz bunları ciddiye alın. Olağanüstü stresin bir sonucu olarak ortaya çıkan zihinsel hastalıklar kronikleşebilir ve bu da daha sonra başka zihinsel (ve fiziksel) hastalıkların gelişmesine yol açabilir. Gelişim genellikle kademelidir ve daha uzun bir süre içinde gerçekleşir.

 
     
 
 
     
 
3 AŞAMA:
  • Travmatik olay başlangıçta bir şok reaksiyonunu tetikler. Bu, kendini ajitasyon, kafa karışıklığı veya üzüntü, önemli tarihleri​​​​hatırlayamama, öfke veya uyuşukluk duygularında gösterir. Bu durum bir saatten birkaç güne kadar sürebilir.
  • Bunu, travmanın iki ila dört hafta sürebilen etki aşaması takip eder. Bu aşamada, akut stres reaksiyonları azalır ancak etkilenenler hala olayın etkilerini içlerinden atamazlar. Güçlü bir kendinden şüphe, genellikle umutsuzluk, depresyon, güçsüzlük duyguları ve geleceğe dair kaygılar oluşur. Bazıları kendi sözde hatalarından dolayı kendilerini suçlu hissederler ancak olası faillere karşı öfke nöbetleri ve şiddetli suçlamalar da oluşabilir.
  • Sonraki iyileşme evresinde, mağdurlardan bazıları travmadan kurtulmaya başlar. Travmatik olay hala merkezi bir öneme sahiptir. Kendi içinde muhakeme edilmesi, yani dünya görüşüne ve kendini anlama sürecine dahil edilmesi uzun zaman alabilir.
 
     
 
Travmatize olan kişi deli değil, yalnızca çılgınca bir olaya normal tepki veriyor.