Top Site Map Exit
GİZLİLİK POLİTİKASI
     
 

Gizlilik politikası 

Aşağıda yer alan kısımda, web sitemizi kullanırken kişisel verilerin toplanması konusu hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Kişisel veriler, sizinle kişisel olarak ilişkilendirilebilecek tüm verilerdir; örn. ad, adres, e-posta adresleri, kullanıcı davranışı. Verilerinizi kazara veya kasıtlı manipülasyona, kaybolmaya, imha edilmesine veya yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak için kapsamlı teknik ve operasyonel koruyucu önlemler aldık. Güvenlik prosedürlerimiz düzenli olarak kontrol edilmekte ve teknolojik gelişmelere uyarlanmaktadır. 

1. Veri işlemeden sorumlu kişi

Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 4 (7) Maddesi uyarınca sorumlu kişi, suç mağdurlarına destek olmak ve cezai suçların

önlenmesi için faaliyetler yürüten ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan WEISSER RING’dir (tescilli dernek, Federal Büro, Weberstrasse 16, 55130 Mainz) (daha fazla bilgi için künyeye bakınız).

2. Veri koruma görevlisi ile iletişim 

Veri koruma görevlimizle datenschutzbeauftragter@weisser-ring.de adresinden veya "Veri koruma görevlisi" başlığıyla posta adresimizden iletişime geçebilirsiniz.

3. Haklarınız 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

3.1  Genel haklar 

Bilgi edinme, düzeltme, silme, bilgi işlemenin kısıtlanması, işlemeye itiraz etme ve veri taşınabilirliği haklarına sahipsiniz. Bilgilerinizin işlenmesi sizin izninize dayanıyorsa bu izni gelecekte geçerli olmak üzere iptal etme hakkına sahipsiniz.

3.2  Meşru menfaate dayalı veri işleme hakları 

Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 21 (1) uyarınca, Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 6 (1) (e) (kamu yararına veri işleme) veya Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 6 (1) (f) (Meşru bir menfaati korumak için veri işleme) uyarınca sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu, bu hükme dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

İtirazınız durumunda, verilerinizin işlenmesi için çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır basan meşru nedenler kanıtlamadıkça veya veri işleme, yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz.

3.3  Posta yolu ile yapılan reklam hakları 

Kişisel verilerinizi doğrudan posta gönderimi yapmak için işlememiz durumunda, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 21 (2) Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin bu tür reklam amacıyla işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız vardır. Bu, bu tür doğrudan postayla ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir.

Doğrudan pazarlama amaçları için verilerinizin işlenmesine itiraz etmeniz durumunda, kişisel verilerinizi artık bu amaçlar için işlemeyeceğiz.

3.4  Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı 

Ayrıca, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesi hakkında yetkili bir veri koruma denetleme makamına şikayette bulunma hakkınız da bulunmaktadır.

4. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerin toplanması

Web sitesini yalnızca bilgi amaçlı kullanırsanız yani kaydolmazsanız veya başka bir şekilde bize bilgi vermezseniz yalnızca tarayıcınızın sunucumuza ilettiği kişisel verileri toplarız. Web sitemizi görüntülemek isterseniz web sitemizi size göstermek ve istikrar ve güvenliği garanti etmek için teknik olarak gerekli olan aşağıdaki verileri topluyoruz: IP adresi; Talebin tarihi ve saati; Greenwich Ortalama Saati (GMT) ile saat dilimi farkı; İstenen sayfanın URL'si; Erişim durumu / HTTP durum kodu; her durumda aktarılan veri miktarı; Talebin geldiği web sitesi; Tarayıcı; İşletim sistemi ve arayüzü; Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü.

Bunun yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 1. paragrafının f harfidir.

5. Çerez kullanımı 

Web sitemizi kullandığınızda, çerezler bilgisayarınızda saklanır. Çerezler, sabit sürücünüzde depolanan ve kullandığınız tarayıcıya atanan ve çerezi ayarlayan yere belirli bilgilerin aktığı küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, programları çalıştıramaz veya bilgisayarınıza virüs bulaştıramaz. İnternet kullanımınızı daha kullanıcı dostu ve genel olarak daha etkili hale getirmeye hizmet ederler.

Bu web sitesi, kapsamı ve işlevleri aşağıda açıklanan şu çerez türlerini kullanır:

Geçici çerezler: Bu çerezler, tarayıcıyı kapattığınızda otomatik olarak silinir. Buna özellikle oturum çerezleri dahildir. Bunlar, tarayıcınızdan gelen çeşitli isteklerin ortak oturuma atanabileceği bir oturum kimliği depolar. Bu, web sitemize döndüğünüzde bilgisayarınızın tanınabileceği anlamına gelir. Oturumu kapattığınızda veya tarayıcıyı kapattığınızda oturum çerezleri silinir.

Kalıcı çerezler: Bu çerezler, çereze bağlı olarak belirli bir süre sonra otomatik olarak silinir. Çerezleri istediğiniz zaman tarayıcınızın güvenlik ayarlarından silebilirsiniz.

Tarayıcı ayarlarınızı isteklerinize göre yapılandırabilirsiniz ve örn. üçüncü taraf tanımlama çerezlerinin veya tüm çerezlerin kabulünü reddedebilirsiniz. Bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerin olası işlenmesine ilişkin yasal dayanaklar ve saklama süreleri değişiklik göstermekte olup bunlar aşağıdaki bölümlerde sunulmaktadır.

6. Web sitesi analizi 

Web sitemizi analiz etmek ve optimize etmek amacıyla web analiz hizmeti Matomo'yu (eski adıyla Piwik) kullanıyoruz. Bu şekilde sitemizi kaç kullanıcının ziyaret ettiğini, hangi bilgilerin en çok talep edildiğini veya kullanıcıların siteyi nasıl bulduğunu analiz edebiliyoruz. Diğer şeylerin yanı sıra, veri sahibinin hangi web sitesinden mevcut web sitesine (yönlendiren olarak adlandırılır) geldiği, web sitesinin hangi alt sayfalarına erişildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülendiği hakkında veri topluyoruz. Bu, sunduğumuz içerikleri daha kullanıcı dostu hale getirmemize ve iyileştirmemize yardımcı olur. Bunun yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 1. paragrafının f harfidir. Matomo programı açık kaynaklı bir projedir. Üçüncü taraf sağlayıcısının veri korumasına ilişkin sunduğu bilgiler şu adreste mevcuttur: https://matomo.org/privacy/.

Süreçte toplanan veriler, bireysel kullanıcıları kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz. Bu web sitesi Matomo'yu "AnonymizeIP" uzantısıyla kullanır. Sonuç olarak, IP adresleri kısaltılmış biçimde işlenir, böylece doğrudan kişilere ulaşım söz konusu değildir. Tarayıcınız tarafından Matomo kullanılarak iletilen IP adresi, tarafımızca toplanan diğer verilerle birleştirilmeyecektir.

Bu değerlendirme için bilgisayarınızda çerezler saklanır. Mevcut çerezleri silerek ve çerezlerin saklanmasını engelleyerek değerlendirmeyi durdurabilirsiniz. Çerezlerin saklanmasını engellerseniz bu web sitesini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz. Aşağıdaki onay işaretini kaldırarak ve devre dışı bırakma çerezini (Opt-Out-Cookie) etkinleştirerek Matomo'nun kullanımını önlemek mümkündür: 

7. Veri aktarımı 

Yasal olarak zorunlu olmadıkça veya sözleşme ilişkisinin uygulanması için veri aktarımı gerekli olmadıkça veya önceden verilerinizin aktarılmasına açıkça rıza göstermedikçe, verilerinizin üçüncü taraflara aktarımı gerçekleşmez.

Harici hizmet sağlayıcılar ve çevrimiçi ödeme sağlayıcıları veya teslimatla görevlendirilen nakliye şirketi gibi ortak şirketler, yalnızca siparişinizi işleme koymak için gerekliyse verilerinizi alacaktır. Ancak bu durumlarda, iletilen veri miktarı gereken minimum bilgi ile sınırlıdır. Hizmet sağlayıcılarımız, kişisel verilerinizle temasa geçtiği sürece, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 28. maddesi uyarınca, tarafların sipariş işleme kapsamında aynı şekilde veri koruma kanunlarının hükümlerine uymalarını sağlamaktayız. Lütfen sağlayıcının ilgili veri koruma bilgilerini de dikkate alın. Hizmetlerin yasal gerekliliklere uygunluğunu makullük kapsamında kontrol ettiğimiz üçüncü şahıs hizmetlerinin içeriğinden ilgili hizmet sağlayıcı sorumludur.

8. Veri güvenliği

Verilerinizi kazara veya kasıtlı manipülasyona, kaybolmaya, imha edilmesine veya yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak için kapsamlı teknik ve operasyonel koruyucu önlemler aldık. Güvenlik prosedürlerimiz düzenli olarak kontrol edilmekte ve teknolojik gelişmelere uyarlanmaktadır.