Top Site Map Exit
 
 
ORTAK DAVACI
 
     
 

Yan dava, zarar gören tarafa ek haklarla ceza yargılamalarına katılma fırsatı verir. Bunu yapmak için, bir yan davayı getirecek durumun olması gerekir. Bir yandan, belirli bir suçun kurbanı olduysanız durum böyledir.

Müşterek davacı olarak davaya katılırsınız. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi Yan dava başlığı altında bulabilirsiniz.