Top Site Map Exit
 
 
TERCÜMAN
 
     
 

Tercümanın görevleri nelerdir?

Almanya'daki mahkemelerin dili Almancadır. Tercümanın görevi, mahkeme dilinden başka bir dile veya tam tersi yönde tercüme yapmaktır. Tercümanlar, suçun soruşturulması ve aydınlatılması için gerekli olan sorgulama, müzakere ve belgeleri tercüme etmek için kullanılır. 

Kimler tercüman hakkına sahiptir?

Ek suçlamada bulunmaya yetkili her mağdur, çağrılan bir tanık ve sanık, cezai takibatta haklarını kullanmak için gerekli olması halinde bir tercüman kullanma hakkına sahiptir. Tüm dosyaları tercüme ettirme hakkı yoktur. Bunun masraflarını eyalet karşılar. Bu hak, özellikle ana duruşmada bir tercümanın bulunmasını içerir. Ancak, ana duruşmanın veya ilgili usul işlemlerinin hazırlanması için mağdur ve sanığa ayrıca bir tercüman sağlanmalıdır. 

Sağır veya dilsizler dava sürecini nasıl takip edebilir? Sağır veya dilsiz bir kişi mahkemeyle sözlü, yazılı veya iletişimi kolaylaştırabilecek bir kişinin yardımıyla iletişim kurmayı seçebilir. Mahkeme düzenli olarak işaret dilini bilen bir tercüman çağırır.

Kimler tercüman olarak atanabilir?

Kimin tercüman olarak işe alınacağı mahkemenin takdirindedir. Prensip olarak, mahkeme diline ek olarak başka bir dil konuşan ve devlet tarafından tanınan bir tercümanlık sınavını geçmiş olan herkes tercüman olarak kabul edilebilir. Ceza davalarında masraflar genellikle eyalet hazinesi tarafından karşılanır.

Tercümanlar, vicdani bir şekilde tercüme yaptıklarına ve soruşturma esnasında öğrendikleri bilgiler hakkında sessiz kalacaklarına dair yemin ederler.