Top Site Map Exit
 
 
MAĞDURUN AVUKATI
 
     
 

Bir suçun her mağduru hukuki yardım alma hakkına sahiptir ancak bir avukat tarafından temsil edilmesi gerekmez. Avukat, en başından itibaren tüm tanık sorgulamalarında hazır bulunabilir. Ayrıca ana duruşmada hazır bulunma hakkına sahiptir ve örneğin sorulara itiraz edebilir ve halkın dışarıda bırakılmasını talep edebilir. Prensip olarak, mağdur bir avukatın masraflarını kendisi karşılamak zorundadır. Ancak, avukatın ya hazineden karşılandığı ya da en azından maddi yardımın verildiği bazı durumlar vardır.

1. Mahkemede tanık olarak dinlenen, henüz avukatı olmayan ve hak ve menfaatlerini savunamayacak durumda olan herkes, bazı durumlarda, tanık duruşması süresince devlet tarafından ücreti ödenen avukat tutabilir.

2. Cinayet veya cinsel suç gibi özellikle ciddi bir suçun mağdurları, mali durumları ne olursa olsun, masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere bir avukat talep edebilir

3. Yan dava açmaya yetkili mağdurlar adli masraflar konusunda yardım başvurusunda bulunabilirler. Bunun için belirleyici faktör, yan dava hakkı olan belirli bir suçun mağduru olmanızdır. Kişisel ve ekonomik koşullarınız nedeniyle avukatlık ücretlerini tamamen veya kısmen ödeyemezseniz adli masraflar için yardım alırsınız. Ayrıca, hukuki yardım almadan çıkarlarınızı yeterince koruyamayacağınız veya bunu yapmanızın beklenemeyeceği durum bir ön koşuldur.