Top Site Map Exit
 
 
SAVUNMA AVUKATI
 
     
 

Kimler savunma avukatı olabilir ve sanık nasıl avukat tutar? 

Bir suçla ile itham edilen herkesin savunma avukatı kullanma hakkı vardır. Prensip olarak, bunun için masrafları kendiniz karşılamanız gerekir. Bazı durumlarda, bir kamu avukatı atanır. Bu, örneğin sanığın bir suçla itham edilmesi (en az bir yıl hapis cezası) veya tutuklanmasına karar verilmesi durumunda geçerlidir. Bu prensip, herkesin haklarını etkili bir şekilde savunma hakkına sahip olduğu görüşüne dayanır.

Kamu avukatı, masrafları devlet tarafından karşılanan bir avukat değildir. Mahkumiyet halinde, sanık bunun masraflarını kendisi üstlenir.

Bir savunma avukatı zanlı için ne yapabilir?

Savunma avukatı, müvekkilini bilgilendirmek ve desteklemek için hazır bulunur. Savunma avukatı, zanlı/sanığın Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki haklarını korur. Müvekkili adına beyanda da bulunabilir. 

Zanlının hukuk danışmanı olması gerekir mi? 

Prensip olarak, zanlı avukat tutma konusunda serbesttir. Bazı durumlarda kanun, zanlının bir savunma avukatına sahip olması gerektiğini belirtir (örneğin, suç işleme durumunda).