Top Site Map Exit
 
 
SAVCI
 
     
 

Savcının görevleri nelerdir?

Savcı, belgeleri polisten alırsa veya başka bir şekilde suç olduğunu öğrenirse olayı araştırır veya polise talimat verir. Ön soruşturmanın sonunda, suçlamada bulunup bulunmama veya davanın düşürülmesine Cumhuriyet savcısı karar verir. Savcılık her zaman tarafsız, yansız ve bağımsız olmalıdır. Sanığı beraat ettirenler kadar suçluluk durumunu güçlendiren haller de aynı özenle soruşturulmalıdır.

Polis ve mahkeme gibi, savcının da suç mağdurlarının hak ve menfaatlerine gereken önemi verme görevi vardır. Ayrıca tüm mağdurları yargılamadaki hakları ve tazminat ve yardım alma olasılıkları hakkında bilgilendirmek zorundadır.

Savcının esas duruşmada oynadığı rol nedir?

Savcılık iddianameyi mahkemeye getirir ve duruşma başlarsa o zaman Cumhuriyet savcısı sürecin önemli bir parçası haline gelir. İddianameyi okur, soru sorma veya önerge verme hakkına ve kapanış konuşması yapma hakkına sahiptir. Ayrıca savcının itiraz etme yetkisi de vardır.