Top Site Map Exit
SUÇ

Ceza Kanunu (StGB), Alman kanunlarına göre nelerin cezalandırılacağını düzenler. Failin kanuni suçu işlemiş ve hukuka aykırı ve kusurlu hareket etmiş olması gerekir. Örneğin nefsi müdafaa gibi herhangi bir haklı gerekçesi yoksa hukuka aykırı hareket etmiştir. Suçlu bir eylem için kusurlu olmak gerekir. Örneğin, ciddi bir zihinsel bozukluk durumunda bu kural değişebilir.

 

Suç işlemek -Kusur işlemek ?

Hukuki anlamda her suç eylemi suç değildir. Asgari yasal ceza bir yıl veya daha fazla ise ancak bir suç vardır. Aksi takdirde, Alman ceza hukuku bu durumlar için kusurlu hareket ifadesini kullanır.

 

Kasıtlı mı yoksa ihmalkar mı?

Her suç tipi için belirli özelliklerin (eylemler ve sonuçlar) olması gerekir. Burada nesnel bir olgudan söz ediliyor. Bedensel yaralama durumunda, örneğin, bir kişi başka bir kişi tarafından yaralanır. Failin de eyleme karşı belirli bir tutumu olmalıdır. Buna subjektif suç tipi denir. Temel olarak, ceza hukuku, bir suçun kasıtlı olmasını gerektirir ("bilerek ve isteyerek"). Bedensel yaralama için bu şu anlama gelir: Failin, eyleminin bir başkasını incittiğini bilmesi ve istemesi de gerekir.Bunun için failin, eyleminin belirli bir başarıya yol açtığını "kabul etmesi" de yeterlidir. Bu durumda, ciddi bir şekilde suçun mümkün olduğuna inandı ve bu gerçekle uzlaştı.

Aynı zamanda ihmalle işlenebilecek bazı suçlar da vardır. Bu durumlarda failin kasten, yani bilerek ve isteyerek hareket etmiş olması gerekmez. Fail bu durumda dikkatli hareket etmemiş ve dolayısıyla cezai bir suç işlemiştir. Örneğin bedensel yaralama suçu, ihmal yoluyla da işlenebilir.

 

Denendi mi, Tamamlandı mı?

Suçlu, suçun tüm içeriğini yerine getirdiğinde suç tamamlanmış olur. Ancak, fiili başlatan ve tamamlamak isteyen kişi de kovuşturmaya tabidir. Şu anlama geliyor: Başka bir kişiye zarar vermek ve eylemi başlatmak istiyorsanız bir girişimde bulunursunuz - kurban kaçabilse ve sonuçta yaralanmasa bile. Teşebbüs kanunen de cezalandırılabilir. Suç durumu var ise her zaman böyledir (en az bir yıl hapis cezası). Ayrıca, yasa koyucu bunu öngörmüşse teşebbüs de cezalandırılabilir. Bu, örneğin saldırı, istismar, zorlama, hırsızlık ve dolandırıcılık için geçerlidir.

SUÇ İHBARI VE CEZAİ BAŞVURUSU

Bir suçun kurbanı olarak kime başvurabilirim?

İşlenen bir suçu öğrenen herkes polise, savcılığa veya yerel mahkemeye şikayette bulunabilir. Şikayette bulunabilmeniz için, suçun kendi mağduru olmanız gerekmez. Suç mağdurlarının akrabaları ve arkadaşları ve herhangi bir tanık da şikayette bulunabilir. İhbar yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Soruşturmayı kolaylaştırmak için, şikayette bulunurken mümkün olduğunca kapsamlı ve eksiksiz bilgi sağlamak,

örneğin olası diğer tanıkları belirtmek mantıklıdır. Ek olarak, olası kanıtlar sunulmalıdır. Failin bilinmemesi halinde de ihbarda bulunulabilir. Özel bir kişi olarak suç duyurusunda bulunmanıza gerek yoktur. Sadece kişi belirli ciddi eylemlerin (örneğin cinayet, soygun) planlandığını öğrenirse durum farklıdır.

WEISSER RING çalışanları, başka bir mağdur destek kuruluşu veya diğer yakın kişiler, mağdura şikayette bulunurken eşlik edebilir ve destek olabilir.

Diğer Avrupa ülkelerinde mağdur olduysanız Almanya'da şikayette bulunabilirsiniz.

 

Bir ihbar neye benzer?

Bir rapor gerçeğe uygun olmalı ve suçun seyrini mümkün olduğunca kesin olarak tanımlamalıdır. Tüm noktalar hakkında bilgi vermek mümkün olmasa da ihbarda bulunmak mümkündür. Bilinmeyen bir fail hakkında da şikayette bulunulabilir. Aşağıdaki soruların cevapları bu süreçte yararlıdır:

 • Ne oldu? 
 • Nasıl oldu?
 • Nerede oldu?
 • Ne zaman oldu?
 • Kimin başına geldi?
 • Eylemi kim yaptı?
 • Kim bir şey gördü?
 • Şimdiye dek ne yapıldı?

 

Bir ihbar yazılı veya sözlü olarak (bazen çevrimiçi olarak) yapılabilir. Almanca bilmeyen bir mağdur, anladığı bir dilde şikayette bulunarak destek alır. İhbar kaydedildiğinde, bir dosya numarası oluşturulur. Bu dosya numarası, cezai kovuşturma sırasında, örneğin daha fazla yazışma durumunda, daha sonra tazminat beyanlarının sunulması için, şikayetlerin sigorta şirketlerine bildirildiğinin kanıtı veya polis memurunun aranması için gereklidir. Bu nedenle her zaman dosya numarasını not edin ve gerekirse isteyin.

Mağdur olarak, suç duyurunuzun anlaşılır bir dilde yazılı teyidini talep edebilirsiniz. Bu, suçun zamanı, suçun yeri ve bildirilen suç hakkında bilgileri içerir.

 

Bir suçu ihbar ederken anonim kalabilir miyim?

Mağdurun veya diğer kişilerin korunması için suç mağduru ev adresini saklayabilir ve farklı bir adres (belgelerin tebliğ edilebileceği bir adres) verebilir. Bu, örneğin bir avukatın adresi olabilir. Bu durumda, ikametgah adresi dosyalarda görünmez.

Tanıkların yaşamı, uzuvları veya özgürlüğü için tehlike varsa özellikle ciddi durumlarda, sorgulama sırasında kimlik verilerinden vazgeçilebilir. Bunlar daha sonra savcılıktaki ceza dosyalarından ayrı tutulur.

Polise isimsiz bir ipucu vermek de mümkündür. Polis ihbarı kontrol etmekle yükümlüdür.

 

Suçtan hemen sonra suçu bildirmem gerekir mi?

Prensip olarak, bir suçu her zaman bildirebilirsiniz. Şikayette bulunmak için herhangi bir son tarih yoktur.

 

Ancak, cinayet hariç tüm suçlar zaman aşımına tabidir. Zaman aşımı süreleri 3 ile 30 yıl arasındadır. Zaman aşımı süresinin başlangıcı, suça veya mağdurun yaşına göre değişebilir. Örneğin, yeni yasaya göre çocuk cinsel istismarı için zaman aşımı süresi, mağdur 30 yaşına gelene kadar başlamamaktadır. Bireysel durumlarda yasal tavsiye gerekebilir. Zaman aşımı süresi sona erdikten sonra, cezai suçlar artık kovuşturulamaz.

 

Şikayette bulunmak isteyip istemediğinizden emin değilseniz daha fazlasını öğrenin veya bir mağdur destek kuruluşundan, örneğin WEISSER RING'den destek alın.

 

Şikayette bulunmaya karar verdiyseniz bunu mümkün olan en kısa sürede yapmanız önerilir. Çünkü o zaman ön soruşturma ve delil toplama süreci hemen başlayabilir. Özellikle fiziksel saldırılar söz konusu olduğunda, delillerin hemen alınabilmesi önemlidir. Bu nedenle, yaralanmaların belgelenebilmesi için bir saldırıdan hemen sonra bir doktora, hastaneye veya polis karakoluna başvurmanız tavsiye edilir.

 

Adsız veya ihbardan bağımsız olarak kanıtların güvenceye alınması ile ilgilenen kuruluşların adresleri ve daha fazla bilgi burada bulunabilir.

 

Suç duyurusu nedir ve ne kadar sürede yapabilirim?

Sadece mağdurun suç duyurusunda bulunması, yani cezai kovuşturmanın istendiğini açıkça belirtmesi halinde kovuşturulan bazı suçlar vardır. Burada söz konusu olan şey

başvuruya dayalı bir suç kovuşturmasıdır.

Ceza Kanunu, bir suç işlendiğini belirler, yani kanun bu suçlar için suç duyurusunda bulunulmasını şart koşar. Bu tür eylemler arasında mala zarar verme, hakaret ve haneye tecavüz bulunur. Suç duyurusu sadece mağdur tarafından yapılabileceği gibi bazı durumlarda da yakınları tarafından yapılabilmektedir. Hemen veya daha sonra yapılabilir. Unutulmamalıdır ki 3 aylık süreye uyulmalıdır. Hem suç hem de fail hakkında bilgi sahibi oluncaya kadar bu süre işlemeye başlamaz. Başvuru geri de alınabilir. Bu durumda, kolluk kuvvetlerinin daha fazla soruşturma yapmasına izin verilmez ve işlemlere devam edilmez. Ancak, kovuşturmada belirli bir kamu yararı bulunduğu takdirde kovuşturma devam edecektir. Bir başvuru geri çekildikten sonra yenilenemez.

 

Polis veya savcılık şikayetimi kovuşturmayı reddedebilir mi?

Yetkililerin şüpheli bir suça nasıl tepki vereceği, suçun türüne bağlıdır.

Çoğu suç resmi suçlar olarak bilinir. Burada şu geçerlidir: Yetkililer, resmi bir suç işlendiğine dair bir şüphe olduğunu öğrenirlerse ön soruşturma açmak ve konuyu soruşturmak zorundadırlar. Bu, ihbar daha sonra geri çekilse bile yetkililerin soruşturmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Başvuruya dayalı suçlarda anlatıldığı gibi durum farklıdır. Başvurunun geri alınması durumunda işlemler kapatılacaktır. Ancak bu sadece başvuruya dayalı suçlar için geçerlidir. Resmi bir suç da varsa soruşturma devam eder.

Önemli: Bir suç duyurusunu geri çekerseniz dava masraflarını üstlenmek zorunda kalabilirsiniz.

Genel bir kural olarak şunları hatırlayabilirsiniz:

Suç ne kadar ciddiyse resmi bir suç olma olasılığı da o kadar yüksektir.

Şikayette bulunurken, cezai kovuşturma kapsamındaki ve dışındaki haklarınız konusunda bilgilendirileceksiniz:

Örneğin, suç duyurusunda bulunma, avukat tutma, psikososyal danışman kullanma veya bazı durumlarda ortak davacı olarak başvuruda bulunma hakkınız konusunda bilgilendirilmeniz gerekir.

SUÇ KOVUŞTURMASI

Şikayette bulunduktan sonra ne olur?

 • Kolluk kuvvetleri suç işlendiği şüphesinden haberdar olduğunda, ön soruşturma başlatılır. Savcılık, polisin de desteğiyle soruşturmayı yürütür. Bunu yaparken Objektif ve tarafsız olmaya mecburdur.
 • Sanık, mağdur ve tanıkların sorgulanması
 • Kanıtları görüntüleme (ör. mektuplar, fotoğraflar, SMS)
 • Suç mahallinde delillerin incelenmesi ve güvence altına alınması
 • Nesnelerin güvenceye alınması ve ele geçirilmesi
 • Ev ve kişi aramaları
 • Gözlemler
SUÇ KOVUŞTURMASINDA MAĞDURUN ROLÜ

Mağdur olarak, kovuşturmada önemli bir tanıksınız ve bu nedenle gerekli kanıtları güvence altına almak için ön soruşturma sırasında zaten sorgulanıyorsunuz. Bu sorgulama polis, savcılık veya mahkemedeki sorgu hakimi tarafından yapılır. Tanık olarak çağrıldıysanız ve çağrı savcılık tarafından yapılmışsa hazır bulunmanız gerekir, aksi takdirde para cezası veya polis tarafından götürülme riskiniz vardır. Kişi doğruyu söylemekle yükümlüdür. Ancak bazı durumlarda, ifade vermeyi reddetme veya bilgi vermeyi reddetme hakkı vardır.

Sanıkla nişanlı veya evli ise veya evlilik yoluyla veya bir şekilde akraba ise ifade vermeyi reddetme hakkı vardır. Aynı zamanda bu durum, sanıkla beraber aynı ev paylaşılıyorsa veya paylaşılmışsa ve bu yetkilililere bildirildiyse de geçerlidir. Ayrıca, bir kişinin gizliliği korumakla yükümlü olduğu mesleki bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olması durumunda (örneğin doktor, papaz, psikolog) ifade vermeyi reddetme hakkı da vardır.

 

Tanık veya yakınlarından birinin bir suçtan veya idari bir suçtan yargılanma tehlikesiyle karşı karşıya kalması durumunda, tanığın bilgi vermeyi reddetme hakkı vardır. Tanık olarak her sorgulamadan önce haklarınız ve yükümlülükleriniz konusunda bilgilendirilirsiniz.

SUÇ KOVUŞTURMASINDA MAĞDUR OLARAK HAKLARINIZ
Ceza kovuşturmalarında haklarınız hakkında anlaşılır bir dilde erken, düzenli yazılı bilgi edinme hakkı:
 • talep üzerine, işlemlerin sona erdirildiğine dair bildirim almak
 • istenmesi halinde duruşmanın yeri ve saati ile sanık aleyhine ileri sürülen iddiaların bildirilmesi
 • talep üzerine, yasal işlemlerin sonucunun bildirimini almak
 • suç duyurusunda bulunmak veya suç başvurusunda bulunmak
 • yan davaya başvurmak
 • savunma avukatı veya mahkeme masrafları için yardım başvurusunda bulunmak
 • ceza davası açmak için bir tercüman ve belgelerin çevirisi talebinde bulunmak
 • cezai kovuşturma kapsamında tazminat veya manevi tazminat talebinde bulunmak için başvuruda bulunmak
 • tanıklara masrafların geri ödenmesi için başvuruda bulunmak
 • mağdur-fail uzlaşma görüşmesine katılmak.
 • size yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kişisel sorular sorulması gerektiği
 • Sanığın sorgunuz sırasında toplantı odasından çıkarılabileceği veya görüntülü video görüşmesi şeklinde sorgunun mümkün olduğu
 • sorgunuz sırasında kamunun davaya dahil edilmeyebileceği
 • reşit olmayan kurbanlar için görüntülü sorgulama ve bunun daha sonra
 • mahkemede izlenme imkanı olduğu.
 • reşit olmayan mağdurların genellikle sadece yargıç tarafından sorgulandığı
 • Talep üzerine hükümlüye sanığa yaklaşmama cezası verilip verilmediği bilgisi
 • Talep üzerine faile yönelik gözaltı kararı verilip verilmeyeceği veya salınıp salınmayacağı bilgisi
 • Talep üzerine, faile gözaltı izni veya cezaevi rejiminin gevşetilmesine izin verilip verilmediği bilgisi
 • Talep üzerine failin gözaltından kaçıp kaçmadığı ve sizi korumak için ne gibi önlemler alındığı bilgisi

 

Cezai takibat dışında aşağıdaki haklar hakkında mümkünse yazılı olarak, anlaşılır bir dille erken bilgi edinme hakkı:

 

 • Hukuk davalarında tazminat veya manevi tazminat talebinde bulunmak ve şartların yerine getirilmesi halinde mahkeme masrafları için yardıma başvurmak
 • şiddete karşı koruma başvurusunda bulunmak
 • Mağdur Tazminat Yasası (OEG) uyarınca bir başvuruda bulunmak
 • Federal veya merkezi hükümetin idari düzenlemelerinden doğan haklar ışığında tazminat talebinde bulunmak
 • Mağdur destek kuruluşlarından destek alma

Polis tarafından tanık olarak sorgulanma durumundaki haklar:
 • Haklar ve yükümlülükler hakkında bilgi edinme hakkı
 • Güvenilen bir kişinin refakatinde bulunma hakkı
 • Avukat bulundurma imkanı
 • Tanıklık etmeyi reddetme ve bilgi vermeyi reddetme hakkı
 • Gerekirse bir tercümandan destek alma

 

Müşterek davacı olarak haklarınız hakkında anlaşılır bir dilde erken, düzenli yazılı bilgi alma hakkı:

 

 • Ön soruşturma sırasında avukat tutma.
 • Tüm duruşma boyunca hazır bulunma hakkı
 • Avukatınızın ana duruşmada hazır bulunma hakkı
 • Savunma avukatı veya mahkeme masrafları için yardım başvurusunda bulunma

 

Dosyalara bakma:

Herhangi bir mağdur, bir avukat yardımıyla, meşru bir menfaati kanıtlanmak kaydıyla dosyalara erişim veya dosyalar hakkında bilgi talep edebilir. Bazı mağdurlar, meşru bir menfaat göstermeden dosyayı inceleyebilir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi yan dava başlığı altında bulabilirsiniz. Sanık veya diğer kişilerin meşru menfaatleriyle çatışıyorsa dosyalara erişim reddedilecektir. Soruşturmanın amacını tehlikeye atacaksa (diğer cezai kovuşturmaların amacı dahil) veya kovuşturma önemli ölçüde ertelenecekse bu hak reddedilebilir. Dosyalara erişim reddedilirse bu bir bildirim yoluyla bildirilmelidir.

 

Savcılık veya hakim, talep üzerine, mağdura ceza dosyalarından bilgi verebilir veya meşru bir menfaatin gösterilmesi halinde bir avukatın katılımı olmadan kopyalarını teslim edebilir. Her halükarda, bu şekilde elde edilen bilgilerin yalnızca dosyaların verildiği amaç için kullanılması önemlidir.

YAN DAVA

Yan dava, zarar gören tarafa ek haklarla ceza yargılamalarına katılma fırsatı verir. Bunu yapmak için, bir yan davayı getirecek durumun olması gerekir. Kanun, bu hakkın var olduğu durumları açıklar.

 

Diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir suçun mağduru olmanız durumunda yan dava açma hakkınız vardır. Bunlar, örneğin, kendi cinsel kaderini tayin hakkına (çocukların cinsel istismarı, tecavüz, cinsel saldırı vb.) saldırı, cinayet, adam öldürme, kasıtlı bedensel zarar verme suçları, insan kaçakçılığı veya ısrarlı takip suçlarını içerir. İstisnai olarak, başka bir suçun mağduru olarak, özel sebepler varsa - örneğin suçun ciddi

sonuçları nedeniyle - yan dava açma hakkınız da olabilir. Bir suçun mağduru ölmüşse anne-baba, çocuklar, kardeşler, eşler veya partnerler yan dava açma hakkına sahiptir.

 

Mağdurun yan dava açma yetkisi, ona zaten bir avukat aracılığıyla dosyaları inceleme hakkı vermektedir. Bu durumda meşru bir menfaatin gösterilmesine gerek yoktur.

Müşterek davacı, savcının açtığı davaya katılır. Ön soruşturmanın başlangıcından itibaren ikinci bir dava yani yan dava açılabilir. Kararın açıklanmasından sonra da bu gerçekleşebilir. Bu, müşterek davacıya karara itiraz etme fırsatı verir.

 

Yan dava için mahkeme ile yazılı bir bağlantı beyanı gereklidir. Bu beyanın kayıt için mahkeme bürosuna verilmesi de mümkündür. Gerekçelendirmeye gerek yoktur. Yan davanın reddine karşı şikayette bulunulabilir.

 

Yan dava, cezai takibatta zarar gören tarafın haklarını iyileştirmeye hizmet eder. Mağdur olan tarafa, faille pasif bir şekilde mağdur olarak yüzleşmekle kalmayıp, aktif olarak kendi haklarını savunma fırsatı verir. Bu aktif rol genellikle suçun sonuçlarıyla başa çıkmada yardımcı olur.

 

Fail, fiilin işlendiği tarihte henüz 18 yaşında değilse ancak istisnai durumlarda yan dava açılabilir. Bu istisnalar, öncelikle yaşama, fiziksel bütünlüğe ve kendi cinsel kaderini tayin hakkına karşı işlenen suçları içerir. Ayrıca, mağdurun zihinsel veya fiziksel olarak ciddi şekilde zarar görmüş olması gerekir. Bu tür bir tehdidin olması yeterlidir.

 

Müşterek davacının ek hakları:

 • Meşru bir menfaat kanıtı olmadan dosyalara erişim.
  • Mağdur yeterince Almanca konuşmuyorsa haklarını kullanabilmek için gerekli yazılı belgelerin tercümesi.
  • Anlaşılır bir dilde ana duruşmaya davet
 • Mağdur tanık olarak dinlenecek olsa bile tüm duruşma boyunca hazır bulunma hakkı. Tanıkların, mümkün olduğunca etkilenmemiş olarak olayları anlatması için genellikle kanıt sunmadan önce dinlemelerine izin verilmez. Avukatınız, kamuoyu hariç tutulsa bile, tüm duruşma boyunca hazır bulunabilir.
 • Soru sorma hakkı
 • Kanıt için başvuru hakkı
 • Mahkeme başkanının emirlerine ve sorularına itiraz etme hakkı
 • İfade verme hakkı, örneğin delil toplamanın sonucu hakkında
 • Önyargı nedeniyle bir yargıcı veya uzmanı reddetme hakkı
 • Kapanış konuşmasında söz alma hakkı
 • Temyiz hakkı: beraat kararına karşı, karara karşı (sınırlı ölçüde) ve ana davanın açılmamasına karşı
 • Belirli suçların mağdurları da mağdur avukatı olarak hareket etmek üzere bir avukat tayin etme hakkına sahiptir. Diğer tüm yan dava açanlar, yasal gereklilikler kapsamında avukat masrafları için yasal yardım talebinde bulunabilirler.
 • Yan dava hakkı bulunan ve Almanca bilmeyen her mağdura talep üzerine bir tercüman sağlanabilir.

 

 

Maliyet riski

 

Fail hüküm giymişse yan davanın masraflarını üstlenmek zorundadır. Ancak, failin parası yoksa mağdurun kendi avukatının masraflarını üstlenmesi riski vardır. Sanık beraat ederse veya davaya devam edilmezse yan davacı için bir maliyet riski vardır. Ancak, devlet her zaman ilgili bir mağdur avukatının yasal ücretlerini öder

YAN DAVA AÇANLAR İÇİN MAĞDUR AVUKATI

Bazı cezai suçlar söz konusu olduğunda, mağdurun talebi üzerine tüm prosedür için bir avukat görevlendirilmelidir. Bu, mağdurun ekonomik durumu ne olursa olsun geçerlidir. Mağdurun avukatı, polis tarafından yapılan sorgulamalar sırasında zaten mağdurun yanındadır. Bu durumda, devlet yasal ücretleri öder. Müşterek davacılar için avukat, şu durumlarda gerekebilir:

 • Cinayet ve adam öldürme Ciddi cinsel suçlar
 • İnsan kaçakçılığı
 • Mağdurda ciddi fiziksel ve duygusal hasara neden olan veya verme olasılığı bulunan ağır bedensel zarar, hırsızlık ve şantaj gibi belirli eylemler
 • Bazı ciddi suçların mağduru reşit olmayan çocukların olması halinde
 • Bazı ciddi eylemlerin kurbanı olan ve kendi çıkarlarını yeterince
 • koruyamayan kişiler söz konusu olduğunda
 • Mağdurun ölümü halinde yakın akrabaları da bu tür bir talepte bulunma hakkına sahiptir
MAHKEME MASRAFLARI YARDIMI

Mağdura avukat atanamazsa, mağdur masraflar için yardım talebinde bulunabilir. Bu olasılık, yan dava açma

 

 • hakkı varsa ve zarar gören
 • taraf menfaatlerini yeterince koruyamıyorsa
 • veya mağdur taraftan bunu yapması beklenemiyorsa geçerlidir

 

Diğer bir ön koşul ise zarara uğrayan tarafın kendi kişisel ve

ekonomik durumuna göre masrafları karşılayamamasıdır. Masrafların sadece bir kısmını karşılayabiliyorsa veya sadece taksitler halinde karşılayabiliyorsa da durum böyledir.

 

Mahkeme masrafları başvurusu yetkili mahkemeye yapılır. Kişisel ve mali durum da açıklanmalıdır. Mahkemenin olumlu karar vermesi durumunda, avukatlık ücretleri ya tamamen devlet hazinesi tarafından karşılanır ya da müşterek davacı tarafından aylık taksitler halinde geri ödenir.

 

Bunun için başvuru formunu Formlar ve Belgeler başlığı altında bulabilirsiniz

 

SORUŞTURMA TAMAMLANDI: SAVCILIK NE YAPIYOR?

Soruşturma tamamlandıktan sonra ne olacak?

Ön soruşturma sonunda Cumhuriyet savcısının çeşitli seçenekleri bulunmaktadır. Suç duyurusunda bulunabilir

veya davayı düşürebilir.

1. İddianame
Mahkumiyet ihtimali varsa savcılık genellikle suçlamada bulunur.

1. Sürecin durdurulması
Süreç birkaç şekilde durdurulabilir.

SÜRECİN DURDURULMASI
Yeterli şüphe yokluğunda soruşturmaya devam etmeme:
 •  Şüphenin doğrulanmaması durumunda işlemler durdurulur. Bu, soruşturmanın şüphelinin iddia edilen eylemi işlemediğini gösterdiği veya delil yetersizliğinden şüphenin doğrulanamadığı durumdur. Ancak, yasal nedenlerle (zaman aşımı, eksik suç duyurusu) cezai kovuşturmaya izin verilmemesi de mümkündür.

 

Birkaç suç eylemi için soruşturmayı durdurma:

 

 •  Failin başka bir suçtan dolayı halihazırda bir cezaya veya sözde rehabilitasyon ve güvenlik tedbirine mahkûm edilmiş olması ve olası cezanın artık herhangi bir etkisinin olmaması halinde de takibat durdurulabilir. Bu, örneğin, bir failin birkaç ciddi soygun yapmış olması ve bir suç mahallinde mülke basit bir zarar vermesi durumunda söz konusu olabilir.

 

Koşulsuz durdurma:

 

 •  Sanık sadece “hafif suçlu” ise koşulsuz bir durdurma düşünülebilir. Bu, karşılaştırılabilir suçlara göre daha az çaba sarf ettiğinde veya daha az zarara neden olduğu durumlarda geçerlidir.

  Ayrıca, daha fazla kovuşturmada kamu yararı olmamalıdır. Böyle bir durdurma, savcılık veya mahkeme tarafından yapılabilir. Dava açılmışsa mahkeme, yargılamanın her aşamasında kayıtsız şartsız durdurma kararı verebilir.

 

Koşullu durdurma:

 

 • Duruşmalar geçici olarak askıya alınabilir ve sanığa şartlar ve talimatlar verilebilir (örn. saldırganlık karşıtı eğitim veya öngörülen para cezasının ödenmesi).

  Bunun için tipik durumlar, mülke karşı işlenen suçlar veya küçük trafik suçlarıdır. Sanık şartlara veya talimatlara uymazsa suçlamada bulunulur ya da yargılamaya devam edilir.

 

 

Soruşturmanın durdurulmasının sonuçları nelerdir?

Savcılık davayı koşulsuz olarak kapatmışsa yeniden açabilir. Mahkeme davayı kapattıktan sonra, dava ancak yeni deliller veya gerçekler ortaya çıkarsa yeniden açılabilir. Yargılama sadece belirli şartlar veya talimatlar altında durdurulursa ve bu şartlar veya talimatlar (örneğin, saldırganlık karşıtı eğitime katılmama veya para cezasının ödenmemesi) yerine getirilmezse davaya devam edilebilir.

 

 

Yargılamanın sona ermesi kararla gerçekleşir..
 

Suçlamalar getirildikten sonra hala dava durdurulabilir mi?

Mahkeme, esas duruşma başlamış olsa bile, yargılamayı herhangi bir zamanda sonlandırabilir.
 

Şüphenin teyit edilmemesi sonucu davanın kapatılmasıyla oluşan haklar.

Mağdur olarak, davanın sonlandırılmasını kabul edip etmediğim sorulacak mı yada kendimi buna karşı savunabilir miyim?

Yargılamanın az önce açıklanan nedenlerle sona ermesi, mağdurun rızasından bağımsızdır. Ancak, mağdurların çıkarları dikkate alınmalıdır.

Mağdur olarak bu davalarda yargılamanın durdurulmasını önlemek için ne yapabilirim? Fail hakkındaki şüphenin doğrulanmaması nedeniyle dava süreci durdurulduysa kararın gerekçesi açıklanarak sanık ve şikayetçiye bilgi verilmelidir. Mağdur başvuruyu kendisi yaptıysa yargılamanın sonlandırılmasına bir şikayet ile itiraz edilebileceği konusunda bilgilendirilmelidir.

Bu şikayet, davanın durdurulduğu bildiriminin gönderildiği tarihten itibaren 14 gün içinde sunulmalıdır. Bunun için savcılığa durdurma kararının neden yanlış olduğunu belirten yazılı bir şikayet sunulmalıdır. Şikayet tek başına veya bir avukat yardımıyla yapılabilir. Cumhuriyet savcısı şikayeti inceler. Şikayeti haklı bulmazsa dosyayı Başsavcılığa götürür. Başsavcı, yargılamanın durdurulmasını geri alabilir, hatta mahkemede doğrudan suçlamada bulunabilir. Savcılık ve Başsavcılık şikayeti reddederse bazı durumlarda savcılığı cezai suçlamaları tercih etmeye zorlamak için yapılan işlemler de bulunmaktadır. Bu prosedür için özel son tarihler ve resmi gereklilikler vardır.

 

Savcının durdurma kararına rağmen esas duruşmaya varma olasılığı, özel bir dava yoluyladır. Bu eylem ancak haneye tecavüz, hakaret, basit veya ihmal sonucu bedensel zarar veya mala zarar verme gibi belirli suçlarda kabul edilebilir.

 

ÖZEL PROSEDÜR TÜRLERİ

Aşağıdaki sayfalarda daha ayrıntılı olarak açıklanan özel prosedür türleri vardır:

 

Savcılığı cezai suçlamaları tercih etmeye zorlamak için yapılan işlemler

Cumhuriyet savcılığı soruşturmayı durdurur ve şikayet başarısız olursa bazı suçlar için bir ay içinde yetkili yüksek bölge mahkemesine mahkeme kararı için başvurulabilir (Savcılığı cezai suçlamaları tercih etmeye zorlamak için yapılan işlemler).

Başvuru bir avukat tarafından imzalanmalı ve kamu suçlamalarının getirilmesini haklı çıkarmaya yönelik gerçekleri içermeli ve kanıt sağlamalıdır. Savcılığı cezai suçlamaları tercih etmeye zorlamak için yapılan işlemlerde başarılı olan herkes yan dava açabilir. Şikayet başarısız olursa mağdur masrafları ödemek zorundadır.

 

Özel dava

Bazı küçük suçlarda, savcılık kamu yararının olmaması (kamuoyunu ilgilendirmemesi) nedeniyle soruşturmayı sonlandırmış ve mağduru özel hukuk yoluna sevk etmişse özel kovuşturma düşünülebilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, özel bir dava, uzlaşmaya yönelik bir girişimin, sözde bir uzlaşma makamı (hakem veya belediye) önünde gerçekleştirildiğini varsayar.

Bu nedenle, esasen genel usul kuralları geçerlidir.

Özel dava açılabilmesi için mahkemeye iddianame şeklinde başvurulması veya mahkeme kayıt bürosunda kaydedilmesi gerekir. Ayrıca, mahkeme masrafları da sunulmalıdır. Avukat gerekli değildir ancak başvuruyu formüle etmek ve özel davacının haklarını kullanmak açısından faydalıdır. Özel bir dava söz konusu olduğunda, özel savcı, normalde kamu savcısının sahip olacağı konumdadır. Ancak, dosyaların yalnızca bir avukat yardımıyla görüntülenebilmesi gibi bir sınırlama vardır. Ceza hakimi nezdinde özel bir dava açılır, mahkemenin bilgi verme görevi yalnızca sınırlıdır. Ancak mahkeme, hafif suç nedeniyle herhangi bir usul durumunda yargılamayı durdurabilir. Özel davacı ayrıca, dava sonuçlanana kadar herhangi bir zamanda özel dava talebini geri alabilir. Ancak sanık ana duruşmada ifade verir vermez bu ancak onun rızası ile mümkündür. Ayrıca, özel davacı kararı temyiz edebilir.


DİKKAT:
Özel bir dava durumunda masraflar ortaya çıkabilir. Özel dava başarısız olursa mağdur sanığın masraflarını da üstlenmelidir!

 

Ceza Emri Prosedürü

Ceza emri prosedürü, ana duruşma olmaksızın nihai bir mahkumiyetin gerçekleşebileceği basitleştirilmiş bir prosedürdür. Bu prosedür ancak hafif bir ceza bekleniyorsa ve bölge mahkemesi yetkili ise mümkündür. İşlem, Cumhuriyet savcısının ön soruşturma sonunda ceza emri başvurusunda bulunmasıyla gerçekleşir.

Bu sanığa tebliğ edilir. Sanık ceza kararına itiraz ederse esas duruşma yapılır.

 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULURSA NE OLUR?

Savcı suçlamada bulunursa mahkemedeki işlemler başlar. İlk olarak, suçlamanın getirildiği mahkeme şu sorulara bakar: Gerçekten yetkili mahkemeye bir iddianame sunuldu mu?

İddianamenin gerekli formaliteleri yerine getirildi mi? Sanık mahkum olabilir mi?

Bu aşamaya ara prosedür denir. Ardından ana prosedür başlar.

 

Yerel mahkeme

Bölge mahkemesinde üç farklı makam vardır.

 

 • Ceza hakimi: İki yıldan fazla olmayan bir cezanın beklenip beklenmeyeceğine veya özel bir dava olup olmayacağına sadece ceza hakimi karar verir.
 • Jürili mahkeme: İki ile dört yıl arasında bir ceza bekleniyorsa jürili mahkeme sorumludur.
 • Genişletilmiş jürili mahkeme: Asıl sorumlu jürili mahkemeyse ancak savcı başka bir yargıcın katılması için başvuruda bulunursa o zaman genişletilmiş jüri mahkemesi sorumludur.

 

Asliye mahkemesi

Asliye mahkemesinde üç farklı makam vardır.

 

 • Eyalet mahkemesi: Dört yıldan fazla hapis cezası veya akıl hastanesine yatırılması veya ihtiyati tutuklamanın beklenmesi halinde, ağır ceza mahkemesi sorumludur. Ayrıca, asliye mahkemesinde görülmesi gereken davalarda savcı, suçlamaları ağır ceza mahkemesine getirebilir. Bunun olası nedenleri, tanık olarak kabul edilen mağdurların korunmasına yönelik özel ihtiyaç, davanın özel kapsamı veya özel önemidir.
 • Ağır ceza mahkemesi: Mahkemelerin Kuruluşu Kanunu'nda özel bir katalogda listelenen cezai bir suçun yargılanması durumunda bu mahkeme sorumludur. Bunlar cinayet, adam öldürme, ölümcül sonuçları olan soygun, ölümcül sonuçları olan bedensel zarar veya ölümcül sonuçları olan cinsel istismar gibi ciddi suçlardır.

 

Yüksek Bölge Mahkemesi

Yüksek Bölge Mahkemesinin yargı yetkisi, belirli cezai suçların kategorizasyonuna göre belirlenir. Bunlar özellikle devlet güvenlik suçlarıdır.
 

Davaya mağdur olarak katılabilir miyim?

Bir cezai suçun mağduru olarak, kişi başlangıçta yargılamaya tanık olarak katılır. Ancak belirli şartlar altında yan dava açma ve bu suretle süreçte aktif rol alma imkanı bulunmaktadır. Tüm ceza yargılaması sırasında müşterek davacı olarak katılabilirsiniz ancak mümkün olduğunca erken katılmak mantıklıdır.

Müşterek davacı olarak, ceza davalarına karışırsınız ve normal bir tanıktan daha fazla hakkınız olur. Bir avukat tutmak zorunda değilsiniz. Ancak, kovuşturmaya esas haklarınızı kullanmak için, haklarınızı kullanmanızda size destek olabilecek bir avukattan tavsiye almanız faydalı olacaktır.

DAVA

Bir suçlama getirildikten sonra ne olur?

İddianameyi incelerken mahkeme esas yargılamanın yapılması gerektiği sonucuna varırsa esas duruşma için bir tarih belirlenecektir. Bu durum sanık ve avukatına, Cumhuriyet savcısına, müdahil davacıya ve kanuni temsilcisine bildirilir. Duruşmaya tanık olarak katıldıysanız celpte asıl duruşma tarihi size bildirilecektir.
Mağdur davaya müşterek davacı veya tanık sıfatıyla müdahil değilse asıl duruşmanın yeri ve zamanı ile sanık aleyhindeki iddialar, talep edilmesi halinde kendisine anlaşılır bir dille iletilebilir.

Neden ana duruşma yapılıyor?

Polis ve savcılık zaten delilleri toplamış ve tanıkları dinlemiş olsa bile, nihayetinde gerçeği araştırmak ve gerekli tüm delilleri toplamak hâkimin görevidir. Bu nedenle tüm deliller yeniden ana duruşmaya dahil edilecek ve tanıklar dinlenecektir.

Sürece kaç yargıç katılıyor?

Bir ana davada kaç yargıcın yer alacağı, hangi suçların hangi mahkemede yargılanacağına bağlıdır.

Yerel mahkemede
 • Ceza hakimi: tek yargıç
 • Jürili mahkeme: bir yargıç ve iki meslekten olmayan jüri
 • Genişletilmiş jüri mahkemesi: iki yargıç ve iki meslekten olmayan jüri
Asliye mahkemesinde
 • Eyalet mahkemesi: üç veya iki yargıç ve iki meslekten olmayan jüri
 • Ağır ceza mahkemesi: üç yargıç ve iki meslekten olmayan jüri
Yüksek Bölge Mahkemesinde
 • Senato: üç veya beş yargıç
Federal Adalet Divanı huzurunda
 • Senato: beş yargıç

 

MAHKEME SALONUNDA
Mahkeme salonu neye benzer?

Yargıçlar ve gerekirse meslekten olmayan jüri üyeleri mahkeme salonunda otururlar. Yanında müzakere tutanaklarını tutan bir katip oturur. Ayrıca, bir savcı her zaman mevcuttur. Bir bilirkişi takibatta yer alıyorsa savcının yanında oturur. Sanık ile avukatı ve muhtemelen bir tercüman savcının karşısında oturur. Zarar gören taraf müşterek davacı olarak ortaya çıkarsa kendisinin (ve avukatının) tüm duruşma boyunca hazır bulunmasına ve savcının yanında oturmasına izin verilir. Davacının bir tercümana ihtiyacı varsa yanına oturacaktır. Duruşma halka açıksa seyirciler toplantı odasının arka tarafında da oturabilir.

Tanıklar, sorgulama sırasında odanın ortasındadır. Bunlar, sorgulanmak için mahkeme salonunun dışında beklemek zorundadır. Sorgulamanın ardından salonda oturmalarına izin verilir.

MAHKEMEYE TANIK OLARAK ÇAĞRILDIĞIMDA NE GİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİM VAR?

Tanık olarak mahkemeye çağrılan herkes de hazır bulunmalıdır. Aksi takdirde, yokluğundan kaynaklanan masraflar kendisinden tahsil edilebilir. Ayrıca para cezası verilebilir ve ödeme yapılmaması gözaltıyla sonuçlanabilir. Mahkeme ayrıca, kayıp tanıkları zorla getirtebilir.

Bir mahkemede, temel olarak kişisel bilgilerinizi vermekle yükümlüsünüz. Bazı durumlarda istisnalar vardır.

Ayrıca, kişi tanıklık etmeyi reddetme hakkını veya bilgi vermeyi reddetme hakkını ileri sürmedikçe, tam ve doğru bir şekilde tanıklık etmelidir. Kişi, ifade vermeyi reddetme veya bilgi vermeyi reddetme hakkına rağmen ifade vermeye karar verirse doğru söyleme yükümlülüğüne tabidir.

Yalan beyan, sizi suçlu hale getirebilir!

 

CEZAİ TAKİBATTA TAZMİNAT TALEPLERİ

Bir suçun mağduru olarak, cezai takibatta maddi ve manevi tazminat talep etme olanağına sahipsiniz. Failden tazminat almanın farklı yolları vardır.

 

Cezai takibatla bağlantılı tazminat talebi

 

Mağdur bir taraf olarak, normalde, kendi davanızı açarak tazminat ve manevi tazminat taleplerinizi hukuk mahkemesi önünde savunmanız gerekir. Bu durumda, mağdur başlangıçta dava masraflarını kendisi üstlenir. Yasal koruma sigortası daha sonra bu masrafları karşılayabilir. Cezai takibatta - sözde cezai takibatla bağlantılı tazminat talebi çerçevesinde - hak iddia etmek de mümkündür. Bu durumda mağdur, cezai takibatta medeni hukuk talebini ileri sürebilir. Bu şu yolla mümkündür:

 • Savcıya veya mahkemeye yazılı başvuru,   
 • mahkemeye sözlü başvuru,
 • veya ana duruşmada sözlü başvuru.

Tazminat davası açan, davalıdan ne almak istediğini ve nedenini de belirtmelidir. Ancak, hukuk mahkemesinden farklı olarak, ceza mahkemesi, ileri sürülen iddia ile ilgili tüm koşulları belirlemek zorundadır. Tüm kanıtların adlandırılması gerekmez. Fail, suçun işlendiği sırada reşit değilse davaya konu olmaz.

Cezai takibatla bağlantılı tazminat talebinin avantajları şunlardır::
 • daha fazla medeni hukuk davası yükünün olmaması,
 • avukat zorunluluğunun olmaması,
 • dava masrafları için avans ödemesi gerekli değildir.

Hukuk davalarından farklı olarak, davacı taraf değil, kendi adına tanıktır. Sadece tazminat talep edilirse prosedürün uygulanması mahkemenin takdirindedir. Bu durumda mahkeme, ceza davasını geciktireceği kanaatindeyse cezai takibatla bağlantılı tazminat talebi davasını reddedebilir. Ancak mahkeme, başvurulan manevi tazminat konusunda karar vermelidir. Burada bir karardan ancak başvurunun kabul edilemez olması (örn. çok geç olması) veya temelsiz olması halinde feragat edilebilir. Manevi tazminat talebi durumunda, belirli bir miktar belirtmeye gerek yoktur.

Davacı olarak, sürece katılabilir ve bir avukat tarafından temsil edilebilirsiniz. Ancak, sürecin uygulanması için bu kesinlikle gerekli değildir. Davacı, mahkeme tarafından dinlenme ve yargılama için gerekli soru ve talepleri iletme hakkına sahiptir. Sonuçlara bağlı olarak mahkeme, zararın tamamı veya bir kısmı için mağdura tazminat ödenmesine hükmedebilir.

Mahkemenin sözde bir “temel karar” verme olasılığı da vardır. Sadece bir yaralanmanın meydana geldiğini ve failin tazminat ödemekle yükümlü olduğunu belirtir. Hukuk mahkemesi önündeki ayrı bir prosedürde, ödenecek tazminat miktarına ilişkin bir karar verilmelidir. Sadece sanık, kararın medeni hukuk kısmına itiraz etme hakkına sahiptir. Bundan da ceza mahkemeleri sorumludur.

Cezai takibatla bağlantılı tazminat talebi davaları maliyetlere neden olabilir. Mahkeme masrafları için yardıma başvurabilir veya yasal koruma sigortanızdan masrafları karşılayıp karşılamayacağını öğrenebilirsiniz. Yargılamanın sonucuna bağlı olarak, failin masraflarını da üstlenmeniz gerekebilir. Genelde failin ödeme yapma durumu yoksa cezai takibatla bağlantılı tazminat talebi davalarında bir maliyet riski vardır.

Cezai takibatla bağlantılı tazminat talebi davalarında, mağdur da fail ile belirli bir miktar üzerinde anlaşabilir ve sözde bir uzlaşmaya varabilir.

 

Telafi etme

 

Hakim, faile mağdurun uğradığı zararın giderilmesini de emredebilir. Bu özellikle çocuk failler için mümkündür. Bunlar, medeni hukuk uyarınca tazminat talebine veya tazminat emrine mahkûm edilebilir.

Genellikle mağdur ve fail talep ettiğinde mahkeme bir uzlaşma önerisinde bulunur. Uzlaşma, medeni bir başlık olarak uygulanabilir (icra edilebilir).

 

 

Fail-Mağdur Uzlaşması

 

Diğer bir seçenek, medeni hukuk kapsamındaki talepler için tazminat olarak mutlaka bir miktar para ödenmesinden oluşmayan sözde fail-mağdur uzlaşmasıdır. Bu mahkemede değil, tarafsız bir tahkim kurulu önünde gerçekleşir. Odak noktası, mağdurun faille çeşitli "tazminat ödemeleri" üzerinde anlaşabileceği bir uzlaşma görüşmesidir. İşlenen suçu telafi etmek için parasal bir ödemenin yanı sıra bir özür veya başka bir jest üzerinde anlaşmak mümkündür. Uzlaşma, mağdurun ve failin gönüllü olduğunu varsayar. Uzlaşma, mağdurun iradesi dışında gerçekleştirilemez. Bir cezai suçun mağduru olarak bir uzlaşma için hazır değilseniz bu gerçekleştirilmeyebilir. Ancak, mağdur kişi olarak buna karar verirseniz yanınızda birini de getirebilirsiniz. Savcılık ve mahkeme, yargılama boyunca bir uzlaşma için çaba göstermelidir. Mağdur için, bir uzlaşmanın avantajı, tazminat ödemelerinin veya manevi tazminatın daha hızlı elde edilebilmesi olabilir ki bu ancak medeni hukuk yoluyla güçlükle elde edilebilir. Aynı zamanda, faille mahkeme dışında yapılacak bir görüşme, daha iyi bir konuşma düzeyi sağlayabilir. Mağdurlar, faile haksızlığı gösterme ve eyleminin sonuçlarını açıklama fırsatına sahiptir. Suçlu için cezanın hafifletilmesi ve hatta muhtemelen cezadan feragat edilmesi düşünülebilir. Daha hafif suçlarda, mağdurun belirli bir miktar para alması şartıyla soruşturma işlemine son verilebilir.

Mağdurun faile karşı tazminat taleplerini güvence altına almak için, devletin para cezası ve mahkeme masrafları talepleri ikinci derecededir. Sadece mağdurun faile karşı talepleri karşılandığında, faile karşı devlet hak talep edebilir. Fail ancak mağdurun tazminat taleplerini yerine getirdiğinde para cezalarını ve mahkeme masraflarını ödemeye başlar.

ANA DURUŞMA ESASLARI

Ana ceza duruşması için çeşitli ilkeler geçerlidir. Bunlar müzakerenin gidişatını ve biçimini şekillendirir. Ana davanın hukukun üstünlüğüne uygun olmasını sağlar.

 

Aciliyet:

 

Mahkemenin, bir karar verebilmesi için, yaşananların doğrudan bir resmini elde etmesi gerekir. Bunun

anlamı: Yargıç, esas duruşma sırasında her zaman hazır bulunmalıdır. Ayrıca her zaman en yakın kanıt kullanılmalıdır. Bunun anlamı: Tanık ifadesinin daha önceki bir kaydını okumak yerine, öncelikle doğrudan mahkemede tanıklık etmelidir.

 

Konuşma:

 

Ceza yargılamasının kontrol altına alınması ve anlaşılır hale getirilmesi için asıl duruşma sürecin tamamının sözlü olarak yürütülmesi gerekir. Bunun anlamı: Prensip olarak, tüm tanıklar mahkemede sözlü olarak ifade vermeli ve tüm belgeler okunmalıdır.

 

Halk:

 

Kamuyu aydınlatma ilkesi, bir ana duruşmanın genel olarak herkes tarafından erişilebilir olduğunu belirtir. İlgilenen vatandaşlar ve basının da duruşmaya katılmasına izin verilir. Tanıklar dahil ilgilileri korumak için kamuyu aydınlatma ilkesi kısıtlanabilir.

 

In dubio pro reo:

 

"In dubio pro reo" ilkesi şu şekilde tercüme edilir: "Şüpheden sanığın faydalanması". Mahkeme bu ilkeye göre hareket eder. Suç şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlanıncaya kadar masumiyet karinesi her sanık için geçerlidir.

 

Fair Trial:

 

Her prosedür adil olmalı ve hukukun üstünlüğüne dayanmalıdır. Adil yargılanma ilkesi bunu söylüyor.

 

Hakim hakkı:

 

Bu ilke, devletin hangi dava için olacağını bilmeden hangi yargıcın hangi yargılamadan sorumlu olacağını önceden belirlemesi gerektiğini belirtir.

 

Duyulma hakkı:

 

Sanık, iddialar hakkında yorum yapma ve yargılamada başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

ANA DURUŞMA TARİHİ

Suç mağdurları genellikle ana duruşmaya tanık olarak çağrılır ve böylece ana duruşma tarihi hakkında bilgi verilir. İstisnai durumlarda, suçtan zarar gören kişi tanık olarak çağrılmazsa talebi üzerine ana duruşma tarihi de kendisine bildirilir.

Bu başvuruyu şikayette bulunurken sunabileceği gibi, sorgu sırasında veya savcılığa mektupla da sunabilir.

Aşağıdaki sebeple: Ana duruşmaya tanık olarak çağrılmayan herkes hala kamuoyunun bir parçasıdır ve herkes gibi ana duruşmada hazır bulunma hakkına sahiptir. Bu, duruşmalar genellikle halka açık olmasa da, reşit olmayanlara karşı açılan davalarda bile bir suçun mağduru için geçerlidir. Dava açma hakkı bulunan mağdurlar ek haklara sahiptir.

ANA DURUŞMAYA DAVETİNİZ

Daveti dikkatlice okuyunuz. İşte bazı ipuçları:

 

 1. Güvenlik kontrolleri sırasında gecikmeler olabileceğinden, bir duruşmaya davet edildiyseniz mahkemeye zamanında gelmeniz tavsiye edilir.
 2. Yanınızda keskin nesneler veya sıvılar getirmeyin, aksi takdirde giriş alanındaki güvenlik kontrolüne teslim etmeniz gerekecektir. Havaalanında olan kurallar geçerlidir.
 3. Ana duruşma, konunun gündeme getirilmesiyle başlar. Hakim, davet edilen tüm kişilerin gelip gelmediğini belirler. Bundan sonra, tüm tanıklar mahkeme salonunu terk etmelidir. Yargıcın sizi çağırması için mahkeme salonunun dışında bekleyin. Sanıkla karşılaşmaktan korkuyorsanız vaktinde bir mağdur destek örgütüyle iletişime geçin, örneğin: WEISSER RING. Bir görevli size eşlik edebilir ve sanıkla karşılaşmayacağınız güvenli bir yerde sizinle birlikte bekleyebilir
 4. Genellikle bir müzakere geç başlar. Bekleme süreleri olacaktır ve bu süreçte size destek olabilecek güvendiğiniz birini yanınızda getirin.

 

ANA DURUŞMADA MAĞDUR OLARAK HAKLARINIZ
Korunma ve dikkate alınma hakkı
 • Mahkeme, haklarınızı ve çıkarlarınızı dikkate almalıdır.
 • Gerçeğin belirlenmesinin izin verdiği ölçüde, her sorguda kişisel durumunuz dikkate alınmalıdır.
Desteklenme hakkı
 • Mağdur olarak, kendi çıkarınız için ana duruşmada sorgulama için bir avukat veya güvendiğiniz bir kişiyi yanınıza alabilirsiniz.
Kişisel alanın korunması hakkı
 • Kesinlikle istisnai durumlarda, eş zamanlı video aktarımı, ana duruşmadan önce sorgunuzun kaydedilmesi veya sanığın mahkeme salonundan çıkarılmasıyla sanıkla doğrudan bir yüzleşmeden kaçınılabilir.
 • Ciddi istisnai durumlarda, mahkemede bir ifadeden kaçınılabilir ve bunun yerine bir video sorgulama veya daha önceki bir protokolün okunması yapılabilir.
 • İstisnai durumlarda, kişisel verilerinizi vermeden de ifade vermek mümkündür.
 • Mahremiyeti korumak için, duruşma başladıktan sonra TV ve radyo kayıtları ve yayınları ile film ve fotoğraf kayıtları yasaktır.
 • Kişisel yaşam alanınızdaki koşullar ele alınırsa halk resen veya talep üzerine hariç tutulabilir. Bununla birlikte, genel olarak, gerçekleri açıklığa kavuşturmak için gerekli olmadıkça, kişisel yaşamla ilgili sorulardan kaçınılmalıdır.
 • Kendi cinsel kaderini tayin hakkına, yaşama, kişisel özgürlüğe karşı veya vesayet altında bulunan birinin kötü muamelesi nedeniyle gerçekleşen suçun muhatabı reşit değilse ana duruşma halka kapalı olarak yapılır.
 • Örneğin, tanığın veya başka bir kişinin yaşamı veya uzuvlarına yönelik bir risk varsa halk da davadan hariç tutulabilir.

 

Sanıktan uzak durma hakkı:

 

 • Sanıkların duruşmadan çıkarılması:

  Prensip olarak, davalının ana duruşmanın tamamında hazır bulunma görevi vardır. Ancak mahkeme, bazı durumlarda, mağdurun sorgulanması sırasında sanığı hariç tutabilir:

  • Reşit olmayan bir mağdur tanıklık yaparsa ve sanığın varlığının çocuğun fiziksel ve zihinsel sağlığı için önemli dezavantajlara sahip olabileceğine dair somut belirtiler varsa.
  • Yetişkin bir tanık için ciddi fiziksel tehdit olduğunda.

Sanık duruşma odasına döndükten sonra, neler olduğu ve söylenenlerin ana içeriği hakkında kendisine bilgi verilecektir.

 • Görüntülü sorgulama: Bir suçun mağdurunu tekrar tekrar sorgulamaktan veya faille tekrar yüzleşmekten korumak için video kaydı/sorgulama imkanı vardır.

Birincisi, bir ifadenin video kaydı zaten suç kovuşturmasında mümkündür. 
Belirli koşullar altında, ana duruşmada daha sonraki bir duruşmanın yerini alabilir. 18 yaşından küçük mağdurlar veya hasta olan veya yurt dışında yaşayan tanıklar söz konusu olduğunda, soruşturma sırasında bu tür bir video kaydının yapılmış olması gerekir.

​Öte yandan, ana duruşmadaki sorgulama video konferans şeklinde gerçekleştirilebilir: Tanık farklı bir yerde bulunurken, yargılamanın diğer tüm tarafları mahkeme salonunda hazır bulunur. Tanık, görüntülü ve sesli olarak sorgulanmakta, soru sormaya yetkili kişilerin özel hakları saklı tutulmaktadır. Normal sorgulama yoluyla tanıklara ciddi şekilde zarar gelme tehlikesi varsa bir video konferans düşünülebilir. Bu, özellikle mahkeme salonundaki durumdan korkan ve fiziksel veya zihinsel zarar görebilecek çocukları sorgularken geçerlidir. Yetişkinler de, özellikle ciddi bir şiddet eyleminin kurbanı olmuşlarsa böyle bir riskle tehdit edilebilirler.

 

Duyulma hakkı:
 • Ana duruşmadaki sorgulama sırasında, her mağdur kişiye, suçun kendisi üzerindeki etkileri hakkında yorum yapma fırsatı verilmelidir.
 • Tanık olarak sorgulandığında, mağdurun uygun muamele görme hakkı vardır.
 • Özellikle, kişinin veya bir akrabasının kişisel yaşam alanıyla ilgili sorular, yalnızca gerçeği ortaya çıkarmak için kesinlikle gerekliyse sorulmalıdır. Aynısı, kendisi veya bir aile üyesi için karalayıcı olabilecek sorular için de geçerlidir.
 • 18 yaşından küçük tanıklar sadece hakim tarafından dinlenebilir.
 • Mağdur, yargılama sırasında ortak davacı olarak kabul için başvurursa kabul ile daha fazla hak alacaktır. Daha sonra örneğin hakların kullanılması için gerekli yazılı belgelerin tercümesi talep edilebilir. Ancak dosyadaki belgelerin hepsi tercüme edilmez.
 • Almanca bilmeyen her tanığa bir tercüman sağlanır.

 

DURUŞMA SÜRECİ

Bir mahkeme duruşmasının süreci nasıl işler?

Ana duruşma, hakimin sanık aleyhine ceza davası açmasıyla başlar. Daha sonra tüm ilgililer salona girer ve yargıç onların orada olduğunu belirler. Bundan sonra, tüm tanıklar mahkeme salonunu terk etmelidir. Tanıklık etmeden önce mahkeme salonunda olanlardan etkilenmemelidirler. Sanık daha sonra kendisi hakkında sorgulanır. Ardından savcı, sanıkların hangi suçlarla itham edildiğini

belirten iddianameyi okur. Sanık daha sonra iddialar hakkında yorum yapabilir. Ardından delil toplama süreci başlar. Bu amaçla tanık çağırılır, hak ve görevleri anlatılır ve sorgulanır. Sertifikalar veya belgeler gibi diğer deliller mahkemede gösterilir. Gerekirse bir uzman görüşü de alınır. Delillerin alınmasından sonra savcı, müşterek davacı veya vekili ve avukatı kapanış ifadelerini verebilir. Davalı son sözü söyler. Mahkemenin gizli görüşmesinden sonra karar açıklanır. Bir mahkeme duruşması birkaç gün sürebilir. Duruşmanın uzunluğu büyük ölçüde kanıtların kapsamına göre belirlenir.

 

TANIKLARIN DİNLENMESİ

Tanıkların dinlenme süreci nasıldır?

Tanık olarak asıl duruşma sırasında çağrılıncaya kadar mahkeme salonunun önünde beklersiniz. Çağrıldığınızda mahkeme salonuna girersiniz ve hakimin tam karşısındaki masaya oturursunuz.

Daha sonra yargıç tanığın kimliğini kontrol eder. Ad, yaş, meslek, ikamet yeri, sanık veya mağdur ile ilişki belirtilmelidir. Hakim daha sonra onlara bir tanığın hak ve görevleri hakkında bilgi verir. Tanık olarak doğruyu söylemelisiniz ve yemin etmeniz istenebilir. Yalan beyan suçtur. Hakim size ifade

vermeyi reddetme veya bilgi vermeyi reddetme hakkı konusunda bilgi verir. Bu haklardan biri varsa kişi tanıklık yapmayı reddedebilir. Yine de tanıklık edecekseniz doğruyu söylemek zorundasınız. Ardından sorgulama başlar. Bu iki kısımda gerçekleşir. Her şeyden önce, tanık, gördüklerini veya yaşadıklarını anlatmalıdır. Dürüst olmak ve hiçbir şeyi saklamamak önemlidir. Hakim ayrıca diğer tanıkların ifadelerini tanığa okuyabilir veya belge veya resim gösterebilir. İfade tamamlandıktan sonra, hakim, savcı, aynı zamanda sanık ve avukatı ile müdahil ve gerekirse bilirkişi ilave sorular sorabilir. Çocukların veya gençlerin tanık olarak ifade vermesi gerekiyorsa sorgulama genellikle mahkeme başkanı tarafından yapılır. Bununla birlikte, takibata dahil olan diğer tarafların doğrudan sorgulanmasına izin verebilir.

Güçsüz/hastaysam veya uzakta yaşıyorsam mahkemeye gitmem gerekir mi?

Temel olarak, mahkemede tanık olarak görünmeniz gerekir. Nadir durumlarda, bir istisna yapılabilir. Buna hakim tarafından karar verilmelidir. Örneğin, yaş, hastalık veya diğer önemli nedenlerle (örneğin yurt dışında yaşıyorsanız) mahkemeye çıkmak mümkün değilse video görüşmesi istenebilir. Bu şekilde mahkemede görünmeye gerek yoktur. Ayrıca, belirli koşullar altında, bir tanığın mahkemede dinlenmesi, daha önceki ifadesinin dökümünün okunmasıyla değiştirilebilir.

Bir mağdur olarak mahkemeden korkarsam ne yapabilirim?

 

Her mağdur, bir güvenilen kişi, bir avukat veya bir psikososyal destek görevlisi tarafından duruşmada eşlik edilme fırsatına sahiptir. Mağdurun bazı ciddi istisnai durumlarda mahkeme salonunda ifade vermek zorunda kalmaması için yargıç bir görüntülü sorgu emri verebilir.

Halk dışarda tutulabilir mi?

Temel olarak, davalar halka açıktır. Hatta bu bir ilkedir. Aksi takdirde, mağdurun veya sürece dahil olan başka bir tarafın kişisel yaşam alanlarının açıklanması nedeniyle korumaya değer bir çıkar ihlali söz konusu olacaksa talep üzerine halk ana duruşmadan çıkarılabilir. Örneğin, mağdurun aile hayatından mahrem ayrıntıları açıklarken veya bir kişinin yaşamı, uzuvları veya kişisel özgürlüğüne yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda. Küçükler için kamuya açık bir duruşmanın getireceği stres durumları da dikkate alınmalı ve özellikle ciddi suçlar söz konusu olduğunda, halk burada dışarıda bırakılmalıdır. Örneğin, önemli ticari sırlar tartışılıyorsa halkın içeri alınmaması da düşünülebilir.

MASRAFLARIN KARŞILANMASI

Güçsüz/hastaysam veya uzakta yaşıyorsam mahkemeye gitmem gerekir mi?

 • gerekli, gerçek seyahat masrafları,
 • Kazanç kayıpları,
 • giderler için bir ödenek (tanığın ikamet ettiği veya çalıştığı yerde görüşme olmazsa),
 • varsa konaklama masrafları
 • eğer gerekliyse muhtemelen diğer masraflar.

Bu masrafların geri ödenmesi için, ilgili kişinin, kendisini tanık olarak getiren makama sorgulanmasından itibaren 3 ay içinde yazılı bir başvuruda bulunması gerekir. Gerekirse işveren tarafından doldurulmuş ve imzalanmış bir kazanç kaybı belgesi, davetiye ve bilet gibi diğer belgeler eklenmelidir. Maliyetlerin yüksek olması durumunda talep üzerine avans ödemesi yapılabilir.

TANIKLAR VE MAĞDURLAR İÇİN 10 İPUCU

 

 1. Sorgulanmaktan korkmayın, burada sanık konumunda değilsiniz. Tanık olarak göreviniz, gördüğünüzü veya yaşadığınızı kendiniz anlatmaktır.
 2. Soruyu dikkatlice dinleyin.
 3. Cevap vermeden önce kendinize zaman tanıyın.
 4. Soruları sakince ve net bir şekilde cevaplayın.
 5. Sadece kendi duyduğunuzu veya gördüğünüzü anlatın.
 6. Bir şeyi hatırlayamıyorsanız itiraf etmekten çekinmeyin. Ayrıntıları hatırlayamamanız normaldir, hatırlayamadığınız şeyler için başka şeyler anlatmanıza gerek yoktur.
 7. Savunma avukatının sorularından korkmayın. Bazı sorular savunma stratejisinin bir parçası olabilir. Sonuçta müvekkilini temsil etmek onun görevidir.
 8. Sorgulamadan sonra, umumi duruşmanın yapılması şartıyla, duruşma bitene kadar duruşma salonundan ayrılabilir veya oditoryumda yer alabilirsiniz.
 9. Sanık beraat ettiyse bu size inanılmadığı anlamına gelmez. Çoğu zaman kanıtlar yetersiz kalır.   
 10. Sorgunuzdan önce veya sonra tehdit edilirseniz veya saldırıya uğrarsanız bunu derhal hakime veya polise bildirin!

 

 

HALA SORULARINIZ VARSA…

ağdur yardım hattı 116 006'yı arayın veya WEISSER RING'in internet sitesini ziyaret edin

Suç mağdurları ve ilgililer Almanya'nın her yerinden ücretsiz olarak 116 006'yı arayabilir (yurt dışından ücretli olarak +49 116 006).

Orada, sizin için ne tür yardım seçeneklerinin bulunduğu konusunda size bilgi verebilecek, konuşabileceğiniz kişiler bulacaksınız. Burada ayrıca uzman danışma merkezlerinin iletişim bilgilerini ve WEISSER RING için yerel irtibat bilgilerini bulacaksınız.

 

KARAR

Mahkeme kararını ne zaman verir ve nelerden oluşur?

Ana duruşmanın sonunda, mahkeme bir ceza kararı verir. Sanığın isnat edilen suçtan suçlu bulunup bulunmayacağına veya beraat edip etmeyeceğine karar verilir. Talep üzerine mağdur, yargılamanın sonucu hakkında bilgilendirilir.

 

Sanık suçlu bulunursa yargıçlar failin suçlu bulunduğu durumları kararda belirtecektir. Kararın gerekçelerinde, mahkemenin bu karara varmasının nedenlerini açıklanır. Ayrıca failin cezası belirlenir, türü ve uzunluğu gerekçelendirilir. Karar ayrıca, yargılama masraflarını kimin üstleneceğini de düzenler.

 

Cezalar nelerdir?

 

Alman ceza hukukunda iki ana ceza vardır: hapis ve para cezası. Tutukluluk cezaevinde gerçekleştirilir. Minimum süre bir aydır. Alman ceza hukuku, müebbet

hapis cezasını azami ceza olarak kabul etmektedir. Suçlu, hapis cezasının 2/3'ünü çekmişse - ancak en az iki ay - ve olumlu bir sosyal prognoza sahipse şartlı tahliye ile daha erken serbest bırakılabilir. Buna şartlı tahliye denir.

Hapis cezası da şartlı tahliye ile ertelenebilir. Mahkeme, hükümlüye bu süre zarfında uyması gereken şartlar ve talimatlar verebilir. Özellikle mahkeme, hüküm giymiş kişiye mağdura verilen zararı onarmasını emredebilir. Başarılı bir şartlı tahliye süresinden sonra, suçlu cezanın geri kalanından azat edilecektir.

Hükümlü, şartlı tahliye koşullarına uymaz veya bu süre içinde başka bir suç işlerse denetimli serbestlik geri alınabilir. Hapis cezası daha sonra ceza sisteminde infaz edilir.

Günlük para cezası uygulanır. Bu, hükümlünün gelirine ve kişisel durumuna göre en az 5, en fazla 360 olmak üzere belirli gün sayısı için belirli bir miktar para ödemesi gerektiği anlamına gelir. Bu para devlete ödenir, dolayısıyla mağdur için bir tazminat veya telafi ödemesi değildir. Hüküm giyen kişi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmezse sözde ikame hapis cezası riski vardır.

Mahkeme cezanın miktarını belirlemek için hangi kriterleri kullanır?

Kanun, her suç için asgari ve azami cezayı içeren bir dizi ceza belirler. Yargıçlar, hüküm vermek suretiyle bir suçlu için hangi cezanın uygun olduğunu belirler. Eylemin adaletsizliği ve suçluluk derecesi dikkate alınır. Bu amaçla, kanun bazı durumlarda özel ağırlaştırıcı veya hafifletici sebepler öngörmektedir. Diğer hususların yanı sıra failin kişisel ve ekonomik durumu, failin gelecekteki hayatı, geçmiş hayatı, mağdura yönelik dava süreci sırasındaki davranışı, pişmanlığı veya verilen hasarı telafi etme çabaları dikkate alınır.

 

BİR CEZA KARARINA İTİRAZ - BİR KARARA NASIL İTİRAZ EDİLEBİLİR?

Bir karara itiraz etmenin birkaç yolu vardır.

 

İtiraz:

Yerel mahkeme ilk etapta bir karar vermişse bu karar temyiz edilebilir. İtiraz ile, kararın yanlış olduğu iddia edilir. Bu hata, gerçeklerin yanlış veya yetersiz tespitinden veya yanlış bir hukuki değerlendirmeden kaynaklanabilir. Bu, yeni kanıtların da sunulabileceği anlamına gelir. Temyiz davalı, savcı, özel davacı ve bazı durumlarda müşterek davacı tarafından da yapılabilir.

Temyiz mahkemesi bölge mahkemesidir. Kararı açıklayan mahkemeye bir hafta içinde itiraz etmeniz gerekir. Temyiz başarılı olursa karar bozulur ve temyiz mahkemesinin kararı ile değiştirilir.

Revizyon:

Gözden geçirme ile yerel mahkeme, bölge mahkemesi ve daha yüksek bölge mahkemesinin birinci dereceden kararlarına ve temyiz kararlarına itiraz edilebilir. Bir revizyonla, yasal değerlendirmenin yanlış olduğu, yani kararın yasal bir hataya dayandığı ileri sürülebilir. Böyle bir hata, örneğin, bir tanığın gerektiği gibi bilgilendirilmemesi veya delil kullanımına ilişkin bir yasağın gözetilmemesi olabilir. Ayrıca, revizyon bir hafta içinde kararı açıklayan mahkemeye gönderilmelidir. Ancak yine de bir ay içinde dayanaklı hale getirilebilir. Hükümlü, savcılık, müşterek davacı ve özel davacı da revizyon hakkına sahiptir. Revizyon Mahkemesi, Yüksek Bölge Mahkemesi ve Federal Adalet Divanı'dır.

BİR MAĞDUR OLARAK, BİR KARARA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

Revizyon:

Mağdur olarak, yalnızca müşterek davacı veya özel davacı olarak takibata katıldıysanız bir ceza hükmüne itiraz edebilirsiniz. Müşterek davacı, farklı bir ceza verilmesi amacıyla karara itiraz edemez. Ancak, yan davanın beraat kararına itiraz etme yetkisi vardır.

BİR CEZA NE ZAMAN İNFAZ EDİLEBİLİR?

Bir ceza ancak artık temyizi mümkün olmadığında infaz edilebilir. Bir karara yasal yollardan itiraz edilmişse temyiz prosedürü ve varsa revizyon prosedürü sonuçlandırılmalıdır. Aksi takdirde, temyiz süresi sona erdiğinde, yani artık karara karşı harekete geçemeyeceğiniz zaman bir karar icra edilebilir. Karar açıklandıktan sonra ilgili tüm taraflar temyizden feragat ederse karar yasal olarak bağlayıcı hale gelir ve uygulanabilir.

Fail, şartlı tahliyesiz hapis cezasına çarptırılmışsa hükümlü,
cezasına ne zaman ve nerede başlayacağı konusunda
bilgilendirilir. Bu nedenle, mahkûmiyet kararı ile hapis cezasının başlaması arasında  hâlâ bir süre geçebilir. Hüküm giyen kişi bu cezayı gönüllü olarak kabul etmezse tutuklanabilir.

Ancak, hüküm giyen kişi yargılama öncesinde tutuklu ise genellikle doğrudan ceza infaz kurumuna nakledilir.

 

Hapis önlemleri:

 

 • Herhangi bir mağdur, faile karşı hapis cezalarının verilip verilmediğinin veya bu tedbirlerin kaldırılıp kaldırılmadığının öğrenilmesini talep edebilir.
 • Mağdur, faile ilk kez şartlı tahliye veya dışarı çıkması için izin
  verildiğinde bilgilendirilmek için de başvurabilir. Ön koşul, mağdurun bu bilgilendirmede meşru bir menfaatinin olmasıdır. Bazı ciddi suçların mağdurlarının böyle bir meşru menfaati kanıtlamalarına gerek yoktur. Bunlar, örneğin, kendi cinsel kaderini tayin hakkına karşı suçların mağdurlarını, insan kaçakçılığını ve ısrarlı takibi içerir. Ancak, bu bilgilerin ifşası, hüküm giymiş kişinin herhangi bir meşru menfaatiyle çelişmemelidir.
 • Talep üzerine, failin cezaevinden ne zaman kaçtığı ve kendisini korumak için ne gibi önlemler alındığı mağdura bildirilecektir.
 • Mağdur, talep üzerine, haklı bir menfaatin gösterilmesi halinde, yeniden şartlı tahliye ve failin gözaltından çıkarılması hakkında da bilgilendirilir. Ancak burada da hükümlünün korunmaya değer menfaatleri engel olabilir.

 • Ayrıca cezaevi, mağdura failin tahliye adresi ve mali durumu hakkında bilgi verebilir. Ancak, bu bilgilerin suçla ilgili yasal hak taleplerinin uygulanabilmesi için gerekli olmalıdır.

İletişim yasağı:

 
Talep üzerine, bir suçun mağduru, mahkum edilen kişiye mağdurla temas kurmaması talimatının verilip verilmediği konusunda bilgilendirilmelidir

 

GÜVENCE ALTINA ALINMASI VEYA EL KOYULMASINDAN SONRA BİR EŞYANIN İADESİ

Mağdura ait olan ve cezai takibat sırasında el konulan veya güvence altına alınan bir eşya, en geç karar kesinleştiğinde mağdura iade edilecektir.

Belirli koşullar altında, el konulan bir nesne, nesnenin yargılama için artık herhangi bir kanıtsal önemi olmadığında iade edilebilir.