Top Site Map Exit
MAĞDUR HAKLARI

Çok uzun bir süre boyunca, suç mağdurluğu konumu ceza yargılamasında çok ikincil bir rol oynadı ve yalnızca kanıt sürecinde gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmayı amaçladı. Bu, son birkaç on yılda önemli ölçüde değişti.

Birçok mağdur destek kuruluşunun lobi çalışmaları ve ayrıca mağdurların endişelerini ve ihtiyaçlarını inceleyen “kurban araştırması” (mağdur bilimi) bunda büyük rol oynadı. Çok sayıda mağdur hakkı artık Alman Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer almaktadır ve cezai takibatlara daha fazla katılımı mümkün kılmaktadır. Mağdurların hakları artık insan hakları olarak görülüyor. Birçok uluslararası ve Avrupa kuruluşu, mağdur haklarının uygulanmasıyla ilgilenmektedir.

Die Europäische Union hat dazu eine Richtlinie über Mindeststandards für den Opferschutz erlassen.
Diese soll in allen 28 EU-Staaten Folgendes gewährleisten:

 

  • Mağdurlara saygılı davranılmalıdır.
  • Mağdurlar, hakları konusunda anlayabilecekleri bir biçimde eğitilmeli ve davaları hakkında bilgilendirilmelidir. Mağdurların tüm Üye Devletlerde mağdur destek hizmetlerine ücretsiz erişiminin sağlanması önemlidir.
  • Mağdurların isterlerse yargılamaya katılmalarına izin verilir. Sürece katılmak isterlerse desteklenmelidirler
    Özellikle çocuklar, tecavüz mağdurları veya engelli kişiler gibi savunmasız mağdurlar yeterince korunmalıdır.
  • Mağdurlar ayrıca polis soruşturmaları ve yasal işlemler sırasında da korunmalıdır.

 

Bir suçun mağdurları ceza davalarında özel haklara sahiptir. Bu haklar esas olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bu konuyla alakalı bilgileri cezai takibat süreci kısmında sunduk.