Top Site Map Exit
KORUNMA HAKKI
     
 

Mağdurun bilgi ve destek haklarına ek olarak, dava sırasında mağdur mümkün olduğunca korunmalıdır.

Mağdura mümkün olduğunca az yük bindirmek için özellikle faille, suçla ve suç tanımlarıyla tekrar tekrar yüzleşmesinden kaçınılmalıdır.