Top Site Map Exit
 
 
YARGIÇ
 
     
 

Yargıcın görevi nedir?

Hakim esas duruşmayı yürütür ve ardından bir karar verir. Bunu yapmak için, suçu ve faili değerlendirmek için önemli olan tüm gerçekleri açıklığa kavuşturmalıdır. Hakim ayrıca tarafsız, yansız ve nesnel olmalıdır.
Hâkim, bütün delilleri değerlendirdikten sonra sanığın suçluluğu konusunda şüpheye düşerse onu beraat ettirmelidir. Suçu işlediği sonucuna varırsa uygun bir ceza verir.

Yargıç ön soruşturmada nasıl bir rol oynar?

Soruşturma işlemleri savcılık tarafından yürütülür ancak özellikle bazı ciddi soruşturma önlemleri için yargı emri gerekir. Ancak, soruşturma hakiminin bu tedbirleri kendisinin önermesine izin verilmez, sadece Cumhuriyet savcılığının başvurusu hakkında karar verir. Onay gerektiren bu soruşturma önlemleri, örneğin tutuklama emri veya arama emri çıkarılmasını içerir.