Top Site Map Exit
ÖZEL KORUNMA GEREKSİNİMLERİ
     
 

Prosedür, bir mağdurun özellikle savunmasız olup olmadığını belirlemelidir. Mağdurun kişisel özellikleri, suçun niteliği ve koşulları değerlendirilir.
Örneğin terörizm, insan ticareti, cinsel suçlar veya ev içi şiddet mağdurları dikkate alınmalıdır. Çocuklar her zaman özellikle savunmasız olarak kabul edilir.
Örneğin özel korunma ihtiyacı olan mağdurların sorgulamasında uygun mekanlar ya da video görüşmesi üzerinden sorgulama sağlanmalıdır.

 
     
 
 
     
 
ŞİDDETTEN KORUMA PROSEDÜRLERİ

Şiddete Karşı Koruma Yasası, şiddet ve takiple taciz mağduru kişileri korur. Suçluya mahkeme emriyle temas, yaklaşma veya ikamet yasağı verilebilir. Çeşitli yasal düzenlemeler, mağduru daha fazla şiddete karşı korumak için tasarlanmıştır. Özellikle, mahkeme faile aşağıdaki yasaklayabilir:

 • Kurbanın evine girmek,
 • Mağdurun evinin yakınında bulunmak (mahkeme tarafından belirlendiği şekilde),
 • Mağdurun düzenli olarak bulunduğu yerlerde bulunmak,
 • Kurbanla iletişime geçmek,
 • Kurbanla karşılaşmasını sağlayacak şeyler yapmak.                          

Failin aşağıdakileri yapması halinde mağdurun korunması için yapılan düzenlemeler devreye girer:

 • mağdurun vücuduna, sağlığına veya özgürlüğüne kasten zarar vermek veya
 • bunlarla tehdit etmek veya
 • izinsiz ve kasıtlı bir şekilde mağdurun evine veya mülküne girmek veya
 • kurbanı makul olmayan bir yolla kasıtlı olarak taciz etmek.                                                                                                                                                                            

Koruma hükümlerinin devreye girmesi için sorumlu aile mahkemesine başvuru yapılır.

Başvuru, doldurulmuş bir form kullanılarak veya form olmadan yazılı veya sözlü olarak yerel mahkemeye sunulabilir. Formları Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı'nın internet sitesinde bulabilirsiniz. Mahkeme şiddetten korunma hükümlerinin derhal devreye girmesine hükmedebilir. Bu olmazsa icra memuru şiddetten korunma emrini faile teslim etmelidir.

Fail, böyle bir emri ihlal ederse para cezası veya bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen www.bmfsfj.de veya www.gewaltschutz.info adresini ziyaret edin.

 
     
 
 
     
 
DAİREDEN ÇIKARMA

Eş şiddeti failleri - evli olup olmadıklarına bakılmaksızın - partnerleriyle kaldıkları evden yargı kararıyla çıkartılabilirler.

Dairenin mağdura devredilmesi için ön koşullar şunlardır:

 • Suçun işlendiği esnada, mağdur ve failin, sürekli olarak ortak bir evde kalması.
 • Failin, mağdurun vücuduna, sağlığına veya özgürlüğüne kastetmesi.

Yaralanan veya tehdit edilen kişi, suçun işlenmesinden itibaren üç ay içinde failden daireyi yazılı olarak terk etmesini talep etmelidir. Sürenin dolmasından sonra failin daireden çıkarılmasına dair başvuru yapılamaz.

Yalnızca bir şiddet tehdidi varsa daha katı koşullar uygulanır. Ciddi durumlarda, örneğin evde yaşayan çocukların güvenliği risk altındaysa paylaşılan daire mağdura bırakılabilir. Bu durumda da daireden çıkarma için bir süre sınırı bulunmaktadır.

Şiddet uygulayan kişi dairenin sahibi veya tek kiracısı ise mağdura en fazla altı ay süreyle daire verilebilir. Mağdur bu süre içinde yeni bir daire bulamazsa mahkeme bazı durumlarda talep üzerine bu süreyi en fazla altı aya kadar uzatabilir.

Mağdur, failin daireden çıkarılması için mahkeme kararı almak isterse başvuruyu kendisi yapabilir veya bir avukat tarafından temsil edilebilir. Aile içi şiddete yönelik danışma merkezlerinden veya WEISSER RING'den yardım alma imkanı da vardır.